Hoe goed je processen en systemen ook ingericht zijn, het succes van een organisatie steunt in belangrijke mate op gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers. Succesvolle organisaties zijn zelflerende organisaties en daar willen wij onze bijdrage aan leveren. JE verzorgt een actueel en breed aanbod van trainingen en opleidingen op het terrein waarvoor we al jarenlang een gewaardeerde partner zijn bij de decentrale overheid: bedrijfsvoering, financiën en control.

Opleidingen