Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de basis voor de financiële kaders en uitvoering van het financiële beleid en beheer bij decentrale overheden. Kennis van en inzicht in het BBV is dan ook belangrijk voor financieel medewerkers die bij de decentrale overheid werken. In deze eendaagse training voor gevorderden wordt zowel theorie als praktijk behandeld op de specifieke onderwerpen uit het BBV.

Doelgroep

 • Medewerkers planning & control en financieel medewerkers;
 • Medewerkers financiën die behoefte hebben aan een opfrissing van hun BBV kennis;
 • Starters/ medewerkers in de financiële functie die beschikken over basiskennis van het BBV en op zoek zijn naar een verdere verdieping;
 • Medewerkers financieel beheer en financieel beleid bij wie die kennis van het BBV is verouderd of weggezakt.

Opzet en inhoud

Tijdens deze eendaagse training maakt u op een toegankelijke en interactieve manier kennis met de voorschriften en uitgangspunten van het BBV. Deze training is een aanvulling op onze 'Basistraining BBV' en kent een combinatie van theorie (wetgeving), actuele ontwikkelingen en praktijk cases. Naast de behandeling  van de wettelijke voorschriften wordt vooral ingezoomd op toepassing daarvan in de praktijk. Tijdens deze training worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

 • Verdieping materiële vaste activa;
 • Erfpacht en het BBV;
 • Notitie Lokale heffingen (paragrafen en verwerking riolering);
 • Notitie Bedrijfsvoering;
 • Balansprognose, kengetallen en EMU-saldo;
 • Grondexploitatie;
 • Gebeurtenissen na balansdatum.

De training wordt verzorgd door één van onze ervaren docenten. Zij zijn naast docent tevens werkzaam als consultant/controller bij gemeenten. Zij spreken dan ook uw taal en kunnen uit eigen ervaring voorbeelden en oplossingen aandragen over de toepassing van het BBV in de praktijk.

Na deelname bent u op de hoogte van de toepassing van de spelregels uit het BBV op de specifieke onderwerpen. U weet hoe deze doorwerken naar uw P&C-producten en werkzaamheden tijdens de P&C-cyclus.

Meer weten?

Voor aanvullende informatie over de training en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 088 – 126 44 00 of e-mail sales@jeconsultancy.nl.