Kennis van gemeentefinanciën en BBV is onmisbaar voor financiële medewerkers bij de lokale overheid. Met name voor nieuwkomers in de financiële functie bij gemeenten (zowel junior als senior) is het vaak lastig de ‘eigenheid’ van gemeenten te doorgronden. Natuurlijk worden nieuwe medewerkers ingewerkt, maar daarbij wordt veelal gefocust op de specifieke taken en activiteiten en in mindere mate op de context en eigenheid van de gemeente. De wettelijke voorschriften, het ‘hoe en waarom’ van bijvoorbeeld de P&C cyclus, de financiële spelregels of bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden van College en Raad krijgen vaak minder aandacht. Nieuwe medewerkers doen er vaak onnodig lang over om de context waarbinnen men functioneert goed te begrijpen en daarmee om de ‘samenhang der dingen’ te zien.

Om dit te ondervangen hebben wij een begeleidingstraject ontwikkeld voor nieuwkomers in de financiële functie bij gemeenten. Afhankelijk van de specifieke functie (financieel consulent, IC adviseur, controller e.d.) wordt een programma op maat samengesteld. Wij komen gedurende een aantal dagen op locatie en trainen de medewerker in kennis en vaardigheden die nodig zijn voor die specifieke functie. Daarbij schakelen wij voortdurend tussen theorie en praktijk. Zo worden ‘on the job’ de voorschriften en achtergronden van het BBV en de gemeentefinanciën behandeld, worden deze vertaald naar de functie en werkzaamheden en krijgt de nieuwe medewerker praktische handvatten voor het dagelijkse werk aangereikt.

De ‘on the job’ training en coaching versnelt de periode waarin de medewerker ingewerkt wordt en zorgt ervoor dat deze sneller een bijdrage kan leveren aan de processen binnen de afdeling Financiën. Tevens krijgt de medewerker door de coaching inzichten en ideeën mee van buiten de eigen gemeente. De inhoud, onderwerpen en aandachtspunten waarop gecoacht wordt, is afhankelijk van de functie van de deelnemer. Bij een IC-adviseur zal de nadruk bijvoorbeeld meer liggen op het opstellen van IC-plannen, uitvoeren van audits en opstellen van rapportages, terwijl bij een financieel adviseur de nadruk meer zal liggen op gemeentefinanciën, BBV, P&C cyclus en totstandkoming P&C documenten.

Uiteraard worden vooraf leerdoelen opgesteld en wordt u als opdrachtgever regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang. In korte tijd kunnen wij een nuttige bijdrage leveren aan de inwerkperiode van uw medewerkers.

Meer weten?

Voor aanvullende informatie over de training en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 088 – 126 44 00 of e-mail sales@jeconsultancy.nl.