Overheden hebben op velerlei fronten te maken met risico’s. Wat te denken van risico’s die zich voordoen bij grote projecten, bij gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden met publieke en private partners. Het is niet voor niets dat risicomanagement een prominentere plaats op de agenda heeft gekregen.

Risicomanagement start met bewustwording en een goede analyse van alle mogelijke risico’s op tal van terreinen van de bedrijfsvoering. Uiteraard zijn risico’s niet vermijdbaar, maar het is juist de kunst de risico’s te onderkennen en deze goed te managen. Met risicomanagement maakt u risico’s inzichtelijk en beheersbaar. Maar hoe doe je dit en hoe wordt risicomanagement een onderdeel van de reguliere planning en control cyclus? Hoe ga je om met de bestuurlijke kant van risico’s en hoe breng je deze over het voetlicht? Deze en andere vragen behandelen we in de training Risicomanagement in de Praktijk.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor controllers, financieel beleidsmedewerkers en medewerkers die betrokken zijn bij de interne bedrijfsvoering. Ook is deze training geschikt voor beleidsmedewerkers en projectleiders die meer inzicht en kennis willen hebben van risicomanagement en de toepassing daarvan.

Doel en opzet

De training vergroot het risicobewustzijn van uw medewerkers en biedt praktische handvatten voor het omgaan met en invoeren van risicomanagement binnen de eigen organisatie. Dit bevorderd dat medewerkers risico’s tijdig signaleren en noodzakelijke beheersmaatregelen al in een vroeg stadium genomen kunnen worden. Het daadwerkelijk managen en beheersen van gesignaleerde risico’s vraagt om ‘doen’, om ‘actieve risicobeheersing’ . De training heeft dan ook een sterk praktijkgericht karakter. Naast behandeling van theorie wordt aan de hand van uw praktijksituatie getoond hoe actief risicomanagement in de praktijk vorm kan krijgen.

De training wordt in-house verzorgd, baseert zich op uw organisatie en kan een belangrijke stap zijn in het realiseren van ‘actief risicomanagement’ binnen uw organisatie.

Het programma beslaat twee dagen en wordt mede gebaseerd op uw specifieke situatie. Hieronder een mogelijke opzet van de twee dagen.

Dag 1

Op dag 1 behandelen wij de theorie en vertalen wij dit naar voorbeelden in de praktijk. Onderwerpen zijn o.a.:

  • Wat zijn risico’s?
  • Hoe ga je er mee om?
  • Risico beheersing: maatregelen, effect en kosten

Dag 2

Deze dag is gericht op het implementeren en borgen van risicomanagement binnen uw organisatie. Samen met de deelnemers wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een concrete aanpak voor verdere borging van risicomanagement en het realiseren van commitment bij betrokkenen in de organisatie. Onderwerpen zijn o.a.:

  • Instrumenten van risico analyse
  • Bewustwording en gedrag
  • Communicatie van risico’s
  • Implementatie en borging van risicomanagement binnen uw organisatie

Tussen dag 1 en 2 kunnen deelnemers werken aan specifieke praktijkcases.

Optionele workshops

Daarnaast is het een optie om in het kader van ‘inbedding en realiseren van commitment’ praktijkgerichte workshops met de organisatie te organiseren. Deelnemers aan de training verzorgen workshops voor de organisatie gericht op het inventariseren/analyseren van concrete risico’s. Hiermee brengen zij de rol van actief ondersteuner van de organisatie op het gebied van risicomanagement direct in de praktijk.

Resultaat

Na afloop van deze tweedaagse training weet u wat risicomanagement inhoudt, herkent u de diverse soorten risico’s en weet u deze te kwantificeren. Daarnaast weet u de risico’s van uw project in te kaart brengen en kent u de relatie tot de P&C cyclus en weet u dit in de bedrijfsvoering en bestuurlijke processen in te bedden.

Meer weten?

Deze training wordt in-house verzorgd en kan qua opzet aangepast worden naar uw specifieke wensen en doelgroep. Voor aanvullende informatie over de training en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 088 – 126 44 00 of e-mail sales@jeconsultancy.nl.