De laatste jaren bestaat er bij de overheid een toenemende behoefte en noodzaak om anders te werken. Men wil af van trage projecten, lange doorlooptijden en trage processen die veelal verzanden in stroperigheid. Er is behoefte aan versnelling, meer kwaliteit in een kortere tijd en meer plezier en energie. Scrum helpt daarbij.

Onderwerpen waar de scummethode op van toepassing kan zijn:

  • Het verkorten van de doorlooptijden van vrijwel alle beleids- en P&C producten;
  • Het tot een goed einde brengen van projecten;
  • Het opstellen van beleidsplannen;
  • Het verbeteren van de managementinformatievoorziening;
  • Control effectiever inbedden in de organisatie (niet als een verplicht “hoofdstuk” maar als waardevol onderdeel van het proces);
  • Bewerkstelligen van cultuurverandering;
  • Het sneller en effectiever aanpakken van complexe beleidsprocessen;
  • Het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving binnen uw organisatie.

Deelnemers/doelgroep

Deze introductietraining is geschikt voor iedereen die werkt voor de overheid en op een praktische, interactieve en energieke manier kennis wil maken met scrum. Op basis van deze training kunt u bezien of scrum iets voor u of voor uw organisatie is. Ook kunt u naar aanleiding van deze training bepalen welke medewerkers binnen uw organisatie in potentie de rol van scrum master zouden kunnen vervullen. Hiervoor hebben wij de training Scrum Master in Practice. Deze wordt verzorgd na afronding van de scrum introductietraining aan een groep van maximaal 8 mensen.

Doel en opzet

Tijdens deze training leert én ervaart u wat ‘scrummen’ is. Aan de hand van de verschillende fasen binnen een scrumtraject wordt de theorie behandeld en worden praktische oefeningen aangereikt.

De training wordt op één dag gegeven. Het betreft een uitleg van de scrummethode. De verschillende begrippen en rollen van scrum afgewisseld met zelf doen, simulaties en een rollenspel. Er wordt ingegaan op de definities, de rollen (product owner, scrum master, teamlid), de regels en het gebruik van het scrumbord. Daarnaast wordt ingegaan op begrippen als ‘the definition of done’, de ‘daily standup’ en het werken in korte ‘sprints’.

Na deze Introductietraining weet u wat scrummen is, hoe het proces verloopt en bent u bekend met de diverse definities. Daarnaast is helder wat er van een scrumteam wordt verwacht en hoe een team zelfsturend wordt.

Deze training wordt altijd incompany verzorgd. Voor een aanvraag of aanvullende informatie over de training en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via  telefoonnummer 088 – 126 44 00 of e-mail sales@jeconsultancy.nl.