Heerenveen enthousiast over een-op-een cursus AO/IC

"Maatwerk in optima forma"

De gemeente Heerenveen zocht voor een nieuwe medewerkster AO/IC, zonder voorkennis op dit vakgebied, een cursus AO/IC. Hierbij was een belangrijk gegeven dat de medewerkster na de cursus in redelijke mate zelfstandig aan de slag kon bij het uitvoeren van de interne controles. In een basiscursus AO/IC, die klassikaal wordt aangeboden, is de stof al snel te algemeen en te weinig gericht op de specifieke situatie van de individuele deelnemer. Om deze reden kwam Heerenveen uit bij de door JE aangeboden ‘een-op-een cursus AO/IC’ in combinatie met coaching-on-the-job. De cursus werd bewust verdeeld over meerdere dagdelen om de aangeboden stof te laten landen en de mogelijkheid te bieden extra informatie uit de eigen situatie in te brengen door middel van gerichte praktijkopdrachten.

"Bij het oppakken van het onderwerp AO/IC binnen mijn afdeling, ging ik op zoek naar een geschikte cursus of training. Omdat ik nieuw was in het vakgebied had ik behoefte aan een gerichte cursus die mij de juiste basiskennis AO/IC kon geven. Ik merkte al snel dat het begrip “basiskennis” erg breed is en dat ik vooral behoefte had aan een cursus die specifiek op mijn situatie gericht was. Ik kwam uit bij de een-op-een training van JE Consultancy. Vooraf heb ik met de trainer de cursusinhoud goed afgestemd. Tijdens de training werd die inhoud heel concreet vertaald naar mijn eigen werksituatie en ervaringen en kon heel gericht dieper op de stof worden ingegaan. De trainer was ervaren in het vakgebied en presenteerde de informatie op een heldere manier. Deze mate van aandacht en toepassingsgerichtheid heeft me enorm geholpen. Het was maatwerk in optima forma en zorgde ervoor dat ik snel ‘up and running’ was. De individuele benadering werd na de cursus verlengd met ‘on-the-job-coaching’. Na de training kwam ik erachter dat ik op momenten behoefte had aan reflectie en een sparringpartner. Dit kreeg ik van collega’s, maar ik had ook behoefte aan een ervaren blik van buitenaf. Na contact met JE Consultancy kon dezelfde trainer van de cursus mij ook aanvullende ondersteuning bieden. Ik heb met hen afgesproken dat deze ondersteuning door mij wordt ingezet zodra het nodig is. Op deze manier blijft het een gerichte ondersteuning waar nodig."