Scrum is een methode waarmee P&C-producten, verandertrajecten, bedrijfs- en beleidsprocessen sneller, efficiënter en met meer kwaliteit kunnen worden gerealiseerd. Meer en meer overheidsorganisaties zien dan ook de toepassingsmogelijkheden van scrum binnen hun organisatie. Het begeleiden van scrumtrajecten gebeurt door de scrum master. In deze in-house training Scrum Master in Practice maakt u kennis met de scrummethode en leert u alles over het werken als scrum master. Daarenboven wordt u na afloop van de training persoonlijk begeleid bij het daadwerkelijk toepassen van scrum in de praktijk.

Doelgroep

De training tot Scrum Master in Practice is bedoeld voor die medewerkers binnen de organisatie die de rol van scrum master op zich willen nemen en de methode willen leren toepassen in de praktijk. Deze training kan gezien worden als het vervolg op de training Introductie in Scrum. Aangezien een scrumteam idealiter bestaat uit minimaal 3 en maximaal 8 leden, hanteren wij dit ook als minimum en maximum voor het aantal deelnemers aan de cursus.

Doel en opzet

De training wordt in-house gegeven en kan daarmee qua opzet en inhoud aangepast worden aan de specifieke wensen van uw organisatie. De training is opgezet als ‘action learning training’ en bestaat uit 2 dagen. Tijdens de training maakt u diepgaander kennis met de scrummethode en leert u aan de hand van oefeningen en cases deze toe te passen. U krijgt inzicht in de rollen binnen scrum, welke technieken gebruikt worden en wat de scrum master moet weten en kunnen om teams en organisaties te begeleiden bij het ‘scrummen’.

Na de training volgt er een individueel praktijkdeel. U leert namelijk door te doen. In het praktijkgedeelte gaat u als deelnemer aan de slag als scrum master en wordt u begeleid bij de verschillende fasen van het scrumproces. U wordt actief en op maat begeleid en gecoacht door onze trainer/ scrum master. Zo beklijft de training beter en leert u de methode met vertrouwen toe te passen.

Na afloop van de training hebben de deelnemers kennis van de scrummethode en zijn ze in staat zelfstandig scrumprojecten op te zetten en deze als scrum master te begeleiden. Dit betekent o.a. dat men in staat is om:

  • de scrummethode helder en duidelijk uit te leggen aan anderen en deze kan vertalen naar product owners, scrumteams en organisatie;
  • de scrummethode toe te passen in projecten en reguliere processen binnen de eigen organisatie;
  • de effecten (zowel weerstand als vliegwiel) van scrum te herkennen en hiermee om te gaan.

De training wordt op maat gemaakt en in-house verzorgd. De coaching (facultatief) is individueel en begint pas op het moment dat er in de organisatie een project wordt opgestart.

Voor aanvullende informatie over de training en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 088 – 126 44 00 of e-mail sales@jeconsultancy.nl.