Scrum is een methode waarmee P&C-producten, verandertrajecten, bedrijfs- en beleidsprocessen sneller, efficiënter en met meer kwaliteit kunnen worden gerealiseerd. Meer en meer overheidsorganisaties zien dan ook de toepassingsmogelijkheden van Scrum binnen hun organisatie. Eén van de rollen bij scrumtrajecten is die van product owner.

De rol van product owner is cruciaal voor het welslagen van scrumtrajecten. De product owner vertaalt voortdurend de eisen en prioriteiten van de stakeholders naar het product, hij stelt de product backlog samen en bepaalt samen met het team wat in elke sprint moet worden opgeleverd. De product owner bepaalt daarmee aan welke (kwaliteits)eisen het op te leveren product moet voldoen. Hoe concreter aangegeven kan worden aan welke specificaties dat product (bijvoorbeeld beleidsnotitie, begroting of een jaarrekening) wel of niet moet voldoen, hoe beter dit is voor het team dat het product moet realiseren.

In deze korte training leert en oefent u met de taken van de product owner.

Doelgroep

De training tot Scrum Product Owner is geschikt voor (team-)managers, projectmanagers, senior beleidsmedewerkers, bestuurders en controllers die in de rol van product owner zullen optreden. Om deel te kunnen nemen is basiskennis van de scrummethode vereist. Deze training kan gezien worden als een vervolg op de respectievelijke trainingen ‘Introductie in Scrum’ en ‘Scrum Master in Practice’.

Doel en opzet

De training wordt in-house verzorgd en bestaat uit twee delen:

Dag 1

  • Een theoretisch deel waarin de methodiek, de rol van product owners en het (laten) creëren van waarde wordt behandeld;
  • De behandeling van toepassingsaspecten van scrum binnen organisaties;
  • Wat betekent het voor de product owner als men gaat scrummen?
  • Hoe manage je met scrum de waardecreatie voor je organisatie?
  • En hoe ziet een product backlog eruit?

Dag 2

  • In de praktijk opstellen van een productbacklog.

Na afloop van deze training hebben de deelnemers kennis van de rol van product owner binnen scrum projecten. Men heeft geoefend in de rol van product owner en kan een product backlog opzetten.

Voor aanvullende informatie over de training en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 – 126 44 00 of e-mail sales@jeconsultancy.nl.