De meer dan 60 interim professionals die bij JE werken hebben allemaal kennis van en ervaring met de (financiële) bedrijfsvoering binnen de overheid. Of het nu gaat om ondersteuning in geval van piekbelasting, het tijdelijk vervangen bij ziekte of het vervullen van een interim managementfunctie; wij hebben de juiste persoon.

Hoewel de behoefte aan een interim professional vaak wordt ingegeven door een tijdelijke capaciteitsbehoefte, biedt het ook een kans om de organisatie met andere inzichten te voeden. De kracht van een interim professional zit hem immers ook in het feit dat de professional in “de keuken” van meerdere organisaties heeft kunnen kijken. Hij of zij is dan bijvoorbeeld betrokken geweest bij het reorganiseren van de financiële functie, het ontwikkelen van P&C-instrumenten of het herinrichten van bedrijfsprocessen. De professional brengt daarmee een schat aan ervaring mee die voor nieuwe impulsen in de organisatie kan zorgen.

Wij spreken uw taal

Onze interim professionals hebben allemaal hun P&C ervaring opgedaan bij de decentrale overheid. Het voordeel daarvan is dat onze mensen nauwelijks ingewerkt hoeven te worden. Zij zijn immers goed bekend met de specificiteit en dynamiek van gemeenten en provincies.

U haalt meteen veel kennis in huis

De interim professionals zijn allemaal hoog opgeleid en kunnen over het algemeen bogen op meerdere jaren overheidservaring. In veel gevallen zijn ze betrokken geweest bij verbetertrajecten en digitaliseringsprojecten. De kracht van onze dienstverlening is dat onze klanten niet alleen geholpen worden met extra capaciteit, maar dat het vaak ook een instroom van nieuwe kennis met zich meebrengt.

Uitdaging en Zelfvernieuwing

Enkele belangrijke kenmerken van een goede professional zijn de behoefte aan uitdaging en zelfvernieuwing. In de praktijk betekent dit dat de professional automatisch op zoek gaat naar mogelijkheden om iets toe te voegen. Verbeteringen waar de organisatie iets aan heeft. Alleen maar op de winkel passen geeft wat dat betreft niet de gewenste voldoening. Wanneer iemand graag over zijn of haar vakgebied praat is dat voor ons vaak de indicatie dat we hier met een goede professional te maken hebben.