De begroting en jaarrekening van gemeenten gaan niet alleen over geld. Om haar sturende en controlerende taak goed uit te kunnen oefenen, dient de gemeenteraad ook te beschikken over goede en betrouwbare informatie met betrekking tot de effecten van beleid en de prestaties die geleverd worden. Steeds meer gemeenten maken daarom gebruik van beleidsindicatoren. Goed gekozen indicatoren geven immers op eenvoudige wijze inzicht in het beleid en de prestaties van de gemeente. Maar wat zijn eigenlijk goede beleidsindicatoren? Welke indicatoren leveren werkelijk waardevolle informatie op over de lokale beleidsprioriteiten? Hoe voorkom je een wildgroei aan indicatoren? En welke waarde kan er eigenlijk gehecht worden aan de uitkomsten van effect- en prestatiemetingen?

Het ontwikkelen van goede beleidsindicatoren, zo blijkt in de praktijk, is nog niet zo eenvoudig. Deze workshop laat deelnemers nadenken over het gebruik van beleidsindicatoren en helpt hen vanuit een praktische benadering betere beleidsindicatoren te ontwikkelen voor hun gemeente.

Deelnemers/doelgroep

De workshop is geschikt voor raads- en collegeleden en voor medewerkers die betrokken zijn bij het ontwikkelen van (betere) beleidsindicatoren voor hun gemeente.

Opzet en Inhoud

Deze workshop laat deelnemers nadenken over het gebruik van beleidsindicatoren en helpt hen vanuit een praktische benadering betere beleidsindicatoren te ontwikkelen voor hun gemeente.

De workshop bestaat uit een tweetal sessies van circa 2,5 uur. De inhoud van deze twee sessies wordt hierna omschreven. Na afloop van de eerste sessie krijgen de deelnemers een praktische ‘huiswerkopdracht’ mee, zodat zij het geleerde direct in praktijk kunnen brengen. De lokale casuïstiek staat hierbij centraal. Tijdens de tweede workshopsessie worden de resultaten van deze opdracht besproken.

Workshopsessie 1: “Beleidsindicatoren in perspectief”

Tijdens deze sessie staat het opdoen van kennis over beleidsindicatoren centraal. De doelstelling is dat de deelnemers aan het einde van de workshop op de hoogte zijn van het theoretische kader rondom beleidsindicatoren en er bij de deelnemers een gedeeld en gedragen beeld is ontstaan van de wijze waarop binnen hun organisatie invulling kan worden gegeven aan het werken met beleidsindicatoren. De onderwerpen die hierbij aan bod zullen komen zijn onder andere:

Theorie van beleidsindicatoren

  • Doelstellingen van beleidsindicatoren
  • Soorten indicatoren en hun functie
  • De relatie met beleidsdoelstellingen, de begroting en jaarrekening
  • Criteria voor goede indicatoren
  • Aandachtspunten en valkuilen (do’s en don’ts)

Actuele ontwikkelingen met betrekking tot beleidsindicatoren

  • Ontwikkelingen binnen de praktijk van overheidsorganisaties
  • Ontwikkelingen in het BBV

Na afloop van de presentatie is er ruimte voor discussie en gelegenheid tot het stellen van vragen.

Tijdens het tweede deel van deze sessie zullen de deelnemers in werkgroepjes uiteengaan met een praktische opdracht. Deze opdracht wordt door JE Consultancy ontwikkeld op basis van lokale casuïstiek. Het doel van de opdracht is tweeledig. Enerzijds het in praktijk brengen van de theorie, en anderzijds het stimuleren van discussie en het oproepen van relevante vragen met betrekking tot beleidsindicatoren. De plenaire terugkoppeling vanuit de werkgroepen zal aanleiding zijn voor discussie over de manier waarop de gemeente haar beleidsindicatoren kan doorontwikkelen.

Workshopsessie 2: “Beleidsindicatoren in de praktijk”

Tijdens deze sessie staat het daadwerkelijk ontwikkelen van beleidsindicatoren centraal. De deelnemers aan de workshop zullen op basis van een richtinggevend format indicatoren gaan ontwikkelen ten behoeve van de begroting van de gemeente. De workshopleider van JE Consultancy begeleidt dit proces. De doelstelling is dat de gemeente aan het einde van de workshopsessie daadwerkelijk beschikt over een aantal beleidsindicatoren die kunnen worden opgenomen in de begroting en jaarrekening.

Vervolgtraject

De workshop kan desgewenst worden gecombineerd met een vervolgtraject waarin wij uw gemeente verder ondersteunen bij het ontwikkelen van beleidsindicatoren en de implementatie hiervan in de begroting en jaarrekening. Onze trainers en consulenten kunnen uw organisatie tevens aanvullend ondersteunen in het verbeteren van de P&C producten.

Meer weten?

De workshop wordt in company verzorgd. Samen met u bepalen wij de behoefte(n) en zullen zo een op uw gemeente aangepaste workshop samenstellen. Voor aanvullende informatie over de training en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 088-1264400 of e-mail sales@jeconsultancy.nl.