Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de basis voor de financiële kaders en uitvoering van het financiële beleid en beheer bij de decentrale overheden. Kennis van en inzicht in het BBV is dan ook belangrijk voor financiële medewerkers die bij de decentrale overheid werken. In deze training wordt zowel theorie als praktijk van de werking van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) behandeld.

Doelgroep

 • Medewerkers planning & control en financieel medewerkers;
 • Medewerkers financiën die behoefte hebben aan een opfrissing van hun BBV kennis;
 • Starters in de financiële functie of beleidsmedewerkers die weinig ervaring met financiën hebben;
 • Medewerkers financieel beheer en financieel beleid bij wie die kennis van het BBV is verouderd of weggezakt;
 • Medewerkers die behoefte hebben aan (basis)kennis van het comptabel stelsel.

Opzet en inhoud

Tijdens deze ééndaagse training maakt u op een toegankelijke en interactieve manier kennis met de voorschriften en uitgangspunten van het BBV. Het programma kent een combinatie van theorie (wetgeving), actuele ontwikkelingen en praktijk cases. Naast behandeling van de wettelijke voorschriften wordt vooral ook ingezoomd op toepassing daarvan in de praktijk. Tijdens deze training worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het BBV en de daarin gehanteerde uitgangspunten en voorschriften;
 • De planning en controlcyclus;
 • De begroting & jaarstukken;
 • Taakvelden en administratie;
 • Jaarstukken zoals programmarekening, balans en Sisa;
 • Investeringen, waarderen en afschrijven;
 • Reserves en voorzieningen

De training wordt verzorgd door één van onze ervaren docenten. Zij zijn naast docent tevens werkzaam als consultant/controller bij gemeenten. Zij spreken dan ook uw taal en kunnen uit eigen ervaring voorbeelden en oplossingen aandragen over de toepassing van het BBV in de praktijk.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de basis voor de financiële kaders en uitvoering van het financiële beleid en beheer bij de decentrale overheden. Kennis van en inzicht in het BBV is dan ook belangrijk voor financieel medewerkers bij de decentrale overheid. In deze training wordt zowel theorie als praktijk van de werking van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) behandeld. Na deelname bent u op de hoogte van de achtergrond en doelstelling van het BBV. U weet aan welke vereisten P&C documenten als begroting en jaarrekening moeten voldoen en hoe dat doorwerkt naar de activiteiten in de P&C cyclus.

Meer weten?

Voor aanvullende informatie over de training en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 088 – 126 44 00 of e-mail sales@jeconsultancy.nl.