Overheden zijn voortdurend in beweging. Er moet continu geschakeld en ingespeeld worden op nieuwe omstandigheden en ontwikkelingen. Voor uw vacatures zoekt u dan ook medewerkers die dit aankunnen. Niet alleen inhoudelijk, maar ook qua vaardigheden en competenties. Gedreven mensen die u veel werk uit handen kunnen nemen zodat u zich weer op uw kerntaken kunt concentreren.

Sterke partner

JE Consultancy is een sterke partner bij het vinden van kandidaten voor de financiële – en controlfunctie binnen uw organisatie. Op het vakgebied van public controlling en overheidsfinanciën zijn wij een specialist bij uitstek. Wij herkennen uw situatie, weten wat er gevraagd wordt en hoe dit te vertalen naar het gewenste kandidatenprofiel. Daarnaast kennen wij de markt en beschikken we binnen ons vakgebied over een uitgebreid netwerk voor het vinden van de juiste kandidaat.

Wij werven en selecteren voor de hogere functies binnen het vakgebied van de overheidsfinanciën en controlling. Kandidaten op HBO- en WO-niveau voor functies als bijvoorbeeld hoofd Financiën, (concern)controller, financieel adviseur, medewerker AO/IC. Indien gewenst kunnen wij voor u het gehele werving en selectieproces verzorgen, vanaf het opstellen van het profiel tot aan de aanstelling van de nieuwe medewerker. Als dat u beter uitkomt, kunt u er overigens ook voor kiezen om alleen bepaalde delen van dat traject door ons te laten verzorgen.

Coaching en traineeship

Als werkgever wilt u het liefste dat uw nieuwe werknemer 100% past op uw vacature. Hij of zij moet voldoen aan de gevraagde skills en beschikken over de juiste competenties. In de huidige markt is dit vaak een hele uitdaging. Om te zorgen dat u wel binnen een redelijke termijn uw vacatures kunt vervullen bieden wij een aanvullende oplossing. Namelijk door niet alleen op zoek te gaan naar de perfecte match, maar ook kandidaten te werven die de potentie hebben om de perfecte match te worden. Niet alleen werven wij deze kandidaten, wij leiden ze ook voor u op en begeleiden ze in hun werk via ons traineeprogramma. Daar waar een kandidaat bepaalde skills tekort komt, zorgen wij ervoor dat benodigde trainingen gevolgd worden. Onze senior consultants koppelen wij vervolgens aan uw nieuwe medewerker voor een begeleidingstraject. Na verloop van tijd beschikt u over een nieuwe medewerker die perfect matcht met uw vacature.