Hoe krijgt u meer grip op uw grondbeleid en de risico’s van uw grondexploitaties? Hoe borgt u een juiste waardering van de grondpositie? En hoe zorgt u voor een adequate sturing, beheersing en verantwoording van het grondbedrijf?

Deze vragen staan centraal in de eendaagse training ‘control op grondexploitaties’. Tijdens de training krijgt u inzicht in de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van grondbeleid en grondexploitaties, wordt u getraind in het signaleren van kansen en risico’s, leert u hoe de sturing, beheersing en verantwoording van het grondbedrijf kan worden verbeterd binnen de P&C cyclus van uw gemeente en krijgt u praktische tips en instrumenten aangereikt die u helpen om ‘in control’ te komen en te blijven.

Deelnemers/doelgroep

Deze training is bedoeld voor controllers en financieel medewerkers binnen de gemeente die meer grip willen krijgen op de gemeentelijke grondexploitatie, de mogelijkheden en risico’s van grondbeleid en de rapportage over grondexploitaties in het licht van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de gemeentelijke P&C cyclus.

Doel en opzet

De training is interactief qua opzet. Dit betekent dat er naast een theoretische uitdieping van de belangrijkste thema’s, ook gebruik zal worden gemaakt van de door u ingebrachte casuïstiek, praktijkvoorbeelden, simulaties/oefeningen en vragen. Tijdens de training komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het grondbedrijf en de rol van de controller (o.a. rollen, doelen, taken)
  • Vormen van grondbeleid en de opzet van grondexploitaties.
  • De waardering van gemeentelijke grondexploitaties, mede in relatie tot de Notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV;
  • Het faciliterend grondbeleid, mede in relatie tot de Notitie Faciliterend grondbeleid 2016 van de commissie BBV
  • De grondexploitatie en de P&C cyclus, verslaglegging, begroting en jaarrekening.
  • Risico’s en risicomanagement met betrekking tot de grondexploitatie.
  • Kosten- en rentetoerekening, mede in relatie tot het vernieuwde BBV 2017.

Na deelname bent u op de hoogte van alle actualiteiten en relevante regelgeving, waaronder de notitie grondexploitaties 2016 en de notitie Faciliterend Grondbeleid van de commissie BBV. Door praktische oefeningen bent u daarnaast in staat om grondexploitatieberekeningen te doorgronden, risico-analyses uit te voeren en kunt u bijdragen aan de juiste waardering van grondposities en goede verslaglegging van het gevoerde grondbeleid.

Meer weten

De training wordt in-house gegeven. De prijs wordt mede bepaald door het aantal deelnemers en uw specifieke wensen t.a.v. inhoud en opzet. Voor aanvullende informatie over de training en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 – 126 44 00 of e-mail sales@jeconsultancy.nl.