Interview met Harold Maas - consultant bij JE

Jij hebt de overstap gemaakt van één van de vier grootste accountantsorganisaties naar JE Consultancy. Kan je uitleggen waarom je deze keuze hebt gemaakt?

Na bijna 13 jaar als openbaar accountant te hebben gewerkt begonnen mijn handen te jeuken om organisaties te helpen. Ik haalde mijn energie niet enkel meer uit het controleren en adviseren van organisaties in de publieke sector, maar voelde juist de noodzaak hen te helpen met de uitdagingen waar ze voor stonden en nog steeds voor staan.  Daarbij gaat het zowel om externe ontwikkelingen zoals Vpb, sociaal domein en de wijzigingen BBV, als om interne ontwikkelingen zoals de doorontwikkeling van financiën, processen, producten en kwaliteit. Ik merkte dat in tijden van crises en bezuinigingen, de investeringen in de ondersteunende afdelingen achterbleven. Hierdoor is daar veel werk te verzetten om in control te blijven.

Ik wilde de ervaring die ik heb opgedaan omzetten naar het begeleiden en ontwikkelen van mensen en organisaties. Bij mijn vorige werkgever bestond deze mogelijkheid ook, daar heb ik alleen niet voor gekozen.  Het leek me goed om bij een andere organisatie aan de slag te gaan en in een nieuwe omgeving nieuwe en andere dingen te leren en mezelf opnieuw uit te dagen.

Bij je vorige werkgever werkte je ook voor gemeenten. Wat maakt nu het verschil?

Als controlerend accountant zat ik aan de achterkant en was ik in de comfortabele positie om te constateren (en rapporteren) wat niet goed ging. Je zit op dat moment aan het einde van een P&C-cyclus en dan kom je als externe controleur binnen om vast te stellen dat de jaarrekening getrouw en rechtmatig is. Je bent dan feitelijk degene die het werk van de organisatie komt beoordelen en vooral om vast te stellen of het goed of fout is. Als ik daar achteraf op terug kijk, merk ik ook dat ik me in mijn rol als accountant dan ook vooral richtte op dat wat niet goed was, dat was ook je rol en het gesprek of de discussie ging ook alleen daarover. Dat wat goed was of ging werd niet of nauwelijks geraakt.

In mijn huidige rol als (managing) consultant kom ik juist aan de voorkant bij diezelfde organisaties binnen en ben ik in de gelegenheid om de organisatie te helpen met de uitdaging waar ze voor staan. Dat kan variëren van de totstandkoming van een P&C-document, de ontwikkeling van een afdeling financiën of de digitalisering van financiële processen. Je merkt dat dat door klanten anders wordt bekeken. Je bent weliswaar ook een externe maar één die meer en meer gericht is op het bereiken van hetzelfde doel als de klant. Dit terwijl ik dacht dat ik die insteek in mijn vorige functie ook had. Immers, de organisatie en ikzelf moesten ervoor zorgen dat de jaarstukken en mijn controle en rapportage daarover op tijd klaar waren voor de bestuurlijke behandeling. Ik ben er inmiddels achter dat dat toch anders werd ervaren vanuit de kant van de klant.

Waarom heb je voor JE Consultancy gekozen?

De specialisatie in het lokaal en midden-bestuur en de omvang van de organisatie spraken mij aan. Een kleine club met gedreven en enthousiaste mensen die elk hun steentje bij willen dragen aan de ontwikkelingen in het lokaal en midden-bestuur. Een sector waarin veel gebeurt en veel te doen is.

Ik ben via de gemeente Helmond in contact gekomen met JE. Daar was op dat moment René Koster aan het werk via JE en via hem ben ik bij John en Eric op gesprek gekomen. Een leuk en open gesprek waarbij voor mij vrij snel duidelijk was dat ik wel binnen deze club paste! Het enthousiasme, de humor, de specialisatie en de ruimte om gezamenlijk te ontwikkelen spraken mij daarbij enorm aan.

Welke projecten heb je tot nu toe vervuld?

Ik ben ingezet als regisseur voor de planning & control bij de gemeente Helmond. Daarnaast heb ik diverse trainingen verzorgd en coördineer en beoordeel ik de IC-functies van een aantal gemeenten. Op dit moment ben ik bij de gemeente Horst aan de Maas aan de slag met de doorontwikkeling van de afdeling Advies & Beleid.

Naast je functie als senior consultant ben je ook managing consultant. Kan je uitleggen wat deze rol inhoudt en wat jou hierin aanspreekt?

Als managing consultant coach en begeleid ik andere consultants binnen JE. Dat wil zeggen dat ik voor hen optreed als sparringpartner en hen coach bij hun eigen ontwikkeling in de rollen en opdrachten die zij vervullen. Daarnaast help ik hen bij het plannen van hun ontwikkeling en geef ze daarbij tips en tricks mee. Het is leuk om met jonge enthousiaste collega’s aan de slag te gaan en samen er het beste uit te halen en elkaar voortdurend te blijven challengen op eenieders eigen ontwikkeling.

Uiteindelijk willen we allemaal uitgedaagd worden, groeien in de rollen, functies en opdrachten die we vervullen. Als managing consultant heb ik de eer daar mijn steentje aan bij te dragen, maar uiteindelijk doet iedereen het natuurlijk zelf!

Daarnaast neem ik deel aan de denktank binnen JE, in deze denktank zijn we met een aantal senior consultants actief om de markt te blijven verkennen en aan productontwikkeling te doen. Dit resulteert bijvoorbeeld in het ontwikkelen van (nieuwe) trainingen, schrijven van publicaties of het leveren van bijdragen aan de regiodagen die we als JE Consultancy organiseren.

Hoe zie jij de komende vijf jaren voor jezelf?

Ik hoop  de komende jaren met veel (nieuwe en) enthousiaste collega’s de organisaties in het lokaal- en middenbestuur te ondersteunen en begeleiden bij de uitdagingen waarvoor zij aan de lat staan!

Wil je nog iets toevoegen?

Mocht je dit lezen en ook enthousiast zijn geworden, schroom dan niet om contact met me op te nemen via LinkedIn, via harold.maas@jeconsultancy.nl of 088 – 126 44 00. Het is een leuke club met enthousiaste collega’s die elke dag opnieuw de uitgagingen in het publieke domein aangaan! Ik breng je graag in contact met JE!