JE in top tien beste Interim Management bureaus

Wij zijn wederom in de top tien geëindigd in de categorie Interim management (Advies & Consultancy) van MT Magazine. De score is gebaseerd op het model van Treacy & Wiersema. Daarnaast zijn ook marktaandeel en het aantal aanbevelingen meegenomen.

Het model van Treacy en Wiersema gaat uit van drie verschillende waardestrategieën die organisaties kunnen hanteren om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen te creëren. Het model kent de volgende strategieën:

  1. Klantgerichtheid: De relatie met de klant staat centraal. De organisatie blinkt uit in relatiemarketing. De organisaties die een klantenpartnerschap nastreven geloven niet in eenmalige transacties maar in langdurige relaties;
  2. Productleiderschap: De kwaliteit van het product staat centraal. Ontwikkelen van innovatieve producten is het uitgangspunt van de organisatie. (Talenten worden gestimuleerd, Flexibele bedrijfscultuur, Bedrijfscultuur is gebaseerd op innovatie en resultaten, Focus op ontwikkeling);
  3. Excellente uitvoering: efficiënt proces, goede afhandeling.

Uit het onderzoek kwam het volgende beeld naar voren:

Wij zijn heel content met de hoge plaatsing in de ranglijst. Te meer omdat we, sinds we in 2015 op de 10e plaats zijn binnengekomen, vooralsnog elk jaar één of meerdere plaatsen omhoog zijn geklommen. Ook voor 2018 zullen we uiteraard ons best doen om opnieuw deze kwalificatie waar te maken.