Interview met John Samsen - consultant bij JE

Wat heeft je doen besluiten om als consultant aan de slag te gaan?

Ik werkte al acht jaar lang bij de gemeente Utrecht en raakte een beetje uitgekeken op mijn werk, vooral ook omdat ik steeds vaker tegen dezelfde dingen aanliep in mijn hoedanigheid als business controller. Rond die periode werd ik door meerdere partijen benaderd via LinkedIn om losse opdrachten te doen. Dit zette mij aan tot nadenken. Vanuit de gemeente Utrecht kreeg ik toen nog wel de kans om een andere functie te vervullen bij concern, dicht tegen de directie en het bestuur aan. Dat heb ik toen nog twee jaar gedaan, waarna ik toen alsnog heb besloten om de overstap naar het werken als consultant te maken.

Wat heeft je doen besluiten om juist voor JE te kiezen?

Ik heb met meerdere partijen gesproken, waarvan er twee aanhoudende interesse toonden. Een daarvan was JE.

Vanuit JE ben ik eerst door de recruiter benaderd en heb ik daarna ook met John en Eric gesproken. De redenen waarom ik voor JE heb gekozen zijn de sympathieke manier van benaderen, het feit dat JE een niet al te groot bureau is waar mensen werken die serieus hun werk doen maar ook met humor, en het gegeven dat er geen verplichting is tot het doen van acquisitie.

De andere partij die serieuze interesse toonde wilde mij niet in dienst nemen zoals JE dat wel wilde, maar als zzp’er hebben. Dit had voor mij als nadeel dat ik dan wel aan acquisitie zou moeten doen.

Hoe bevalt je eerste klus die je doet voor JE?

Deze bevalt heel goed. Ik vind het leuk om weer eens een nieuwe organisatie te ontdekken. Bij de gemeente Haarlem houd ik me bezig met de afwikkeling van de jeugdzorg over 2017 en geef ik zelf mede invulling aan de hernieuwde rol van adviseur bedrijfsvoering binnen de organisatie en het helpen opbouwen van de strategische kaders. Vooral dit laatste beschouw ik als een van de leukere puzzels van mijn werk, met name omdat ik graag zelf dingen wil ervaren en met verbeteren bezig wil zijn.

Hoe verhoudt deze klus zich tot de laatste baan die je had?

De gemeente Haarlem is wat kleiner dan Utrecht. Hierdoor zijn de (financiële) belangen heel anders. In Utrecht hield ik me in mijn laatste functie vooral bezig met de financiële kant van het beleid, terwijl ik in Haarlem ook weer veel in aanraking kom met de inhoudelijke kant van dat beleid.

Hoe heb je voor het eerst kennisgemaakt met het werkterrein van decentrale overheidsfinanciën?

Ik ben ooit begonnen met te studeren aan de hogere hotelschool. Daarna ben ik in een hotel gaan werken en heb mezelf via sales, de administratie en daarna als assistent cotroller omhoog gewerkt naar financial controller in de organisatie. Dit heeft een jaar of zes geduurd, waarna ik ben geswitcht naar een ander hotel. Hier heb ik ook nog eens vijf jaar gewerkt in de positie van financial controller. Na deze periode had ik vooral de commerciële kant van de hotelbranche wel gezien en ondervond ik nog maar weinig uitdaging.

De overstap naar de wereld van decentrale overheidsfinanciën is eigenlijk toevallig tot stand gekomen doordat mijn vriendin op dat moment bij de VNG werkte. Mede op basis van haar verhalen heb ik toen de stap gewaagd om te solliciteren naar de positie van financieel consulent bij de gemeente Wijk bij Duurstede. Voor deze positie waren op dat moment maar twee gegadigden, waarvan ik overbleef. Ik moet toegeven dat mijn collega’s in het begin wel met argusogen naar mij keken gezien mijn achtergrond.

Na een periode van drieënhalf jaar consulentschap in Wijk bij Duurstede, waarbinnen ik ook nog de HBDO (nu onderdeel van de Bestuursacademie) heb gedaan en afgerond, deed zich een heel mooie nieuwe kans voor om bij de gemeente Utrecht aan de slag te gaan als sectorcontroller. Ook hier vonden mijn collega’s het opmerkelijk dat ik werd aangenomen, zeker gelet op mijn geringe ervaring in een relatief kleine gemeente als Wijk bij Duurstede. Ik denk dat ik het geluk heb gehad dat mijn leidinggevende op dat moment zelf ruime ervaring bezat met het werken binnen kleine gemeenten en daardoor goed kon inschatten wat ik kon. In Utrecht heb ik de overstap leren maken van het financiële consulentschap naar business control.

Gedurende de tien jaar dat ik in Utrecht heb gewerkt, heb ik mij steeds meer gespecialiseerd op het gebied van control. Ik heb vooral geleerd om meer te denken vanuit de inhoud in plaats van louter de financiële kant. De leergang Metropool, die gericht is op strategische ontwikkeling en heel breed is ingericht, heeft me hierbij enorm geholpen. Deze leergang gaat van het nadenken over de inrichting van een stad tot het aanleren van professionele communicatievaardigheden.

Wat heeft werk bij een G4-gemeente je opgeleverd bovenop de ervaring die je elders hebt opgedaan?

De G4-gemeenten nemen een aparte positie in binnen gemeenteland in hun relatie tot het Rijk. Mijn leidinggevende in Utrecht bijvoorbeeld, stond in rechtstreeks contact met onder andere het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en de commissie BBV. Doordat de G4-gemeenten ook samen optrekken richting deze partijen bestaan er goede onderlinge banden. In mijn geval bestond het contact met het Rijk uit een rechtstreekse ingang tot het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit is leuk en leerzaam, vooral ook door de schaalgrootte die een grote gemeente als Utrecht met zich mee brengt. Alleen al met mijn deelgebied binnen het Sociaal Domein was een bedrag van zo’n 300 miljoen euro gemoeid.

Los hiervan heb ik tijdens mijn periode bij de gemeente Utrecht ook de kans gekregen om de leergang Metropool te volgen. Dit heeft me ontzettend veel inhoudelijke en persoonlijke ontwikkelmogelijkheden geboden, waar ik veel van mijn carrièreontwikkeling aan heb te danken. Deze uitgebreide doorgroeimogelijkheden bestaan er binnen kleinere gemeenten simpelweg niet.

Wat maakt dit werkterrein zo interessant voor jou?

Vooral dat er zo veel belangen spelen rondom het geld. Daarnaast heb ik de verhouding tussen het Rijk en het lokale bestuur als zeer interessant ervaren. Ondanks mijn interesse in de lokale politiek kan de gang van zaken ook heel frustrerend zijn. Sterker nog, slechts twintig procent van de tijd vind ik discussies in de lokale politiek echt boeiend, de overige tijd vind ik dat lokale bestuurders zich te veel met relatief onbelangrijke details bezig houden. Aan de andere kant snap ik dit vaak wel weer, omdat bestuurders worden geleid door de wensen en belangen van inwoners, die ieder een geheel eigen leefwereld kennen.

Welke stappen zou je nog graag willen maken in je loopbaan bij JE?

Buiten een divers pallet van opdrachten zou ik graag willen ervaren hoe het is om trainingen te geven. Die kans heb ik gekregen. Ik ga hier binnenkort al mee beginnen. Ook lijkt het me leuk om andere collega’s te coachen. Kortom, ik hoop veel afwisseling in mijn werkzaamheden te hebben.

Hoe zou JE jou hierin het beste kunnen ondersteunen?

Simpelweg de ruimte om de hiervoor genoemde uitdagingen te mogen ervaren. Ik vind het leuk en tegelijkertijd ook spannend om binnenkort een training voor JE te mogen verzorgen.