Prognosemodel Personeelslasten

Als controller wordt u waarschijnlijk regelmatig gevraagd óf er, én zo ja, hoe hoog de budgettaire ruimte is voor wat betreft de personeelslasten. Die info is over het algemeen niet direct voorhanden en betekent vaak het raadplegen van gegevens uit verschillende bronbestanden. Dit kost uiteraard niet alleen veel rekenwerk, maar vergroot ook de kans op fouten. Wij hebben daarom een snel en eenvoudig te implementeren Prognosemodel ontwikkeld.

Met ons prognosemodel heeft u elke maand met één druk op de knop inzicht in de ontwikkeling van de personeelslasten. Naast de prognose van salaris- en inhuurlasten, biedt het model ook actueel inzicht in de formatie- en bezetting. Tevens geeft het prognosemodel direct inzicht in de ontwikkeling van de prognose t.o.v. de vorige maand, waarbij tevens wordt aangegeven waardoor de verschillen worden veroorzaakt. Dit kan op elk gewenst niveau, dus per directie, per afdeling of per team.

Om u een indruk te geven van hoe dit er in de praktijk uit kan zien, hebben wij hier een kort filmpje over gemaakt.

Wilt u meer weten over het prognosemodel?

Door onze ervaring met financiële processen het bouwen van modellen, kunnen wij in korte tijd een prognosemodel voor uw organisatie creëren. Graag laten wij u in een persoonlijk gesprek meer zien van ons prognosemodel en vertellen wij u meer over de mogelijkheden, de aanpak en het resultaat.

Meer over onze aanpak en de voordelen van het prognosemodel personeelslasten leest u in onderstaande artikelen: