De onverwachte voordelen van een prognosemodel P-lasten

JE Consultancy heeft een prognosemodel voor de personeelslasten ontwikkeld. Dit model geeft met één druk op de knop op afdelings-, directie- en organisatieniveau inzicht in hoe het budget zich verhoudt tot de prognose van de P-lasten. Geen gedoe meer met cijfers aan elkaar knopen, maar direct inzicht in de stand van zaken. Maar dat is niet het enige voordeel van het prognosemodel. We hebben zes andere belangrijke voordelen van het prognosemodel P-lasten hieronder voor u op een rijtje gezet.

Geeft inzicht door transparantie

Het model geeft niet alleen inzicht in de prognose van salaris en inhuur, het laat óók zien hoe die prognose is opgebouwd. Welke medewerkers zitten voor welk bedrag in de prognose van de salarislasten? Of, uit welke inhuurkrachten is de prognose van de inhuur opgebouwd? Er is geen ‘gedoe’ meer over wat er wel of niet in de cijfers zit.

Geeft richting aan 'het goede gesprek'

Het prognosemodel biedt een handvat voor het periodieke gesprek met de budgethouder. Er gaat geen tijd verloren aan het ‘maken van de cijfers’. De focus is volledig gericht op ‘analyse en advies’. De aandacht richt zich bijvoorbeeld op de vraag welke ontwikkelingen zitten nog niet in de cijfers van het prognosemodel? Denk bijvoorbeeld aan verwachte in- of uitdiensttredingen en extra inhuur.

Bevordert financiële hygiëne

Door de transparantie worden ‘administratieve fouten’ of onvolledigheden direct zichtbaar. Denk aan formatie die nog niet of niet juist gewijzigd is of inhuurkrachten waaraan geen verplichting ten grondslag ligt. Er kan hierdoor direct corrigerend gehandeld worden, zodat in een volgende ronde de cijfers weer goed in de prognose zitten.

Beloont budgethouders voor 'administratief werk'

Inhuurkrachten die niet zijn aangemeld en/of waar geen verplichting voor is aangemaakt, zitten niet in de prognose. Een budgethouder die dit goed regelt, wordt dus direct beloond met beter inzicht in zijn of haar prognose.

Reduceert begrotingswijzigingen

Het prognosemodel laat op afdelings-, directie- of op organisatieniveau zien in hoeverre een ‘tekort’ op het inhuurbudget wordt gecompenseerd door een ‘overschot’ op het salarisbudget. Het prognosemodel maakt sturing op ‘het communicerend vat’ (salaris, inhuur, UWV-opbrengsten e.d.) mogelijk en begrotingswijzigingen tussen salaris en inhuur overbodig. Dat scheelt weer werk.

De budgethouder aan het stuur

Om grip te houden op de ontwikkeling van de personeelslasten, ligt het inhuurmandaat bij veel organisaties op directie- of MT-niveau. Het prognosemodel geeft de benodigde grip. Er is continu inzicht in de ontwikkeling van het communicerend vat en het risico van onverwachte overschrijdingen is daarmee laag. Het inhuurmandaat kan daardoor lager in de organisatie gelegd worden. Wat  uiteraard gepaard gaat met heldere (budget)spelregels. Inhuur zonder toestemming als daarmee het budget wordt overschreden, is bijvoorbeeld niet toegestaan. Dit vermindert de administratieve rompslomp, vereenvoudigt het besluitvormingsproces en vergroot de stuurkracht van de manager.