Prognosemodel Personeelslasten

Als controller zal u waarschijnlijk regelmatig gevraagd worden óf er, én zo ja, hoe hoog de budgettaire ruimte is voor wat betreft de personeelslasten. Die info is over het algemeen niet direct voorhanden en betekent vaak het raadplegen van gegevens uit verschillende bronbestanden. Dit kost uiteraard niet alleen veel rekenwerk, maar vergroot ook de kans op fouten. Op grond van onze eigen ervaringen in de praktijk, hebben wij nu met behulp van Power-BI een prognosemodel voor de personeelslasten ontwikkeld waarbij het mogelijk is om met minimale inspanningen toch een goed inzicht te krijgen in zaken als de formatie, bezetting en de daarmee samenhangende ontwikkeling van de inhuur- en salarislasten. Hiermee wordt niet alleen zicht verkregen in de te verwachten over- of onderschrijding aan het eind van het jaar, maar ook in de ontwikkeling van de vacatureruimte per organisatieonderdeel. Dit kan op elk gewenst niveau, dus per directie, per afdeling of per team.

Om u een indruk te geven van hoe dit er in de praktijk uit kan zien, hebben wij hier een kort filmpje over gemaakt.

 

JE Consultancy biedt u graag de mogelijkheden van het prognosemodel voor een betere grip op uw personeelslasten. Door onze kennis en ervaring met zowel Power BI als de financiële processen, zijn wij in staat om in korte tijd een prognosemodel voor uw organisatie te bouwen.

Wilt u hier meer over weten?

Op 14 september hebben wij een Lunch & Learn webinar georganiseerd over de mogelijkheden van dit prognosemodel. Heeft u dit gemist, maar bent u wel geïnteresseerd, dan kunt u dit webinar (45 min.) nu terugkijken. Neem hiervoor contact op met een van onze accountmanagers via 088 – 126 44 00 of per e-mail:sales@jeconsultancy.nl. Graag vertellen wij u in een persoonlijk gesprek meer over de mogelijkheden, de aanpak en het resultaat.