Gemeente Heerlen kiest voor opgavegericht begroten

Bij gemeente Heerlen zijn ze bezig met de doorontwikkeling van de Planning & Control cyclus. Een onderdeel hierin is de opgavegerichte begroting. Dit jaar hebben ze voor het eerst geëxperimenteerd met de opgavegerichte begroting: "We zijn in mei gestart met de Kadernota 2022. We hebben de Raad actief betrokken bij het formuleren van opgaven. Deze opgaven hebben we gedurende de zomermaanden vertaald in de begroting 2022. Het aantal opgaven hebben we beperkt gehouden en met name aansluiting gezocht bij het laatste jaar van het coalitieakkoord. Het college kreeg vooral de opdracht mee door te gaan op de ingeslagen weg. Na de algemene beschouwingen zullen we het proces evalueren, maar ik kan nu al concluderen dat wij zullen voorstellen om het nieuwe coalitieakkoord te vertalen naar een meerjaren opgavegerichte begroting“ aldus Roger Daemen, teamleider Financiën.