Van formatieonderzoek naar doorontwikkeling DOWR FA

Op 1 januari 2015 zijn de financiële administraties van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte samengevoegd in de werkorganisatie DOWR FA. Nu de organisatie een tijdje staat, is JE Consultancy gevraagd een formatieonderzoek uit te voeren. “Dit om na te gaan of er (nog) een passende fit is tussen DVO , de werkzaamheden die daaruit in de praktijk voortvloeien en de formatie die daaraan te verbinden is.”, aldus Rudolph Hunink, teammanager DOWR FA. In het formatieonderzoek is de workload afgezet tegen de beschikbare formatie. Gelijktijdig is door JE gekeken naar mogelijkheden voor verlichting van de workload, naar het aanwezige besparingspotentieel en andere kwalitatieve aspecten die op termijn de formatie en doorontwikkeling van de organisatie kunnen beïnvloeden.
“JE heeft ons diverse mogelijkheden tot verdere besparing en realisatie van efficiëntie getoond. Voorbeeld betreft het verder standaardiseren van werkprocessen en het investeren in verdere digitalisering hiervan. Ook is ons duidelijk geworden dat na de opstartfase en de daarbij behorende perikelen, het tijd is voor verdere richting en een agenda voor de toekomst. JE heeft ons daar de nodige handvatten voor verstrekt.”

“We kijken heel tevreden terug op het uitgevoerde onderzoek en de prettige samenwerking met JE. De resultaten van het onderzoek zullen ons zeker helpen in de verdere ontwikkeling van onze werkorganisatie. We hebben er zin in”, aldus een tevreden Rudolph Hunink.