Tijdens de lockdown met een nieuwe baan beginnen

Onze consultant Katia kwam tijdens de lockdown bij JE in dienst. We vroegen haar hoe het was om die periode met een nieuwe baan te beginnen.

Je werkt sinds de intelligente lockdown voor JE. Hoe was je start en wat heb je tot nu toe gedaan?
Het is heel toevallig maar ik ben bij JE consultancy precies gestart op 16 maart 2020. Voor die tijd was ik in dienst bij de gemeente Utrecht. Ik had enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging. In mijn eerste week stonden diverse gesprekken gepland voor mogelijke opdrachten, maar helaas werden die vanwege de pandemie allemaal gecanceld. Logisch want de wereld stond op zijn kop, niemand wist waar hij/zij aan toe was, ook de gemeenten niet. Dat was natuurlijk niet hoe ik dacht dat mijn werkzame leven er bij JE zou uitzien, maar gelukkig lagen er bij JE zelf diverse klussen waar ik mee kon helpen. Juist een hele leerzame tijd om JE en mijn nieuwe collega’s te leren kennen. Ik zou dat eigenlijk alle nieuwe collega’s gunnen. Normaal start je namelijk meteen op een opdracht en dan duurt het wat langer voordat je de organisatie en de collega’s van JE kent. Mijn eerste klus kwam toch nog snel. Ik heb bij de gemeente Hilversum een advies geschreven hoe ze het rekeningschema en kostentoerekening konden vereenvoudigen. Bij deze hele klus heb ik geen enkele collega van Hilversum live gezien, dat was natuurlijk ontzettend raar. Het was heel erg zoeken wie te benaderen en hoe: via Teams, Zoom of zelfs Skype. Ondanks deze omstandigheden was het toch een leuke klus. Snel begon ik toen ook aan een opdracht voor de gemeente Oisterwijk als strategisch financieel adviseur Planning & Control. Door ziekte was de coördinatie van de bestuursrapportage nog niet begonnen en ook moest snel een start gemaakt worden met de begroting 2021. Ik voelde me ontzettend welkom en nodig. Inmiddels heb ik na de bestuursrapportage en de begroting, de totaal coördinatie over de corona maatregelen binnen Oisterwijk opgepakt en is er ook een nieuw bestuursakkoord dat nog meerjarig vertaald moet worden en in de perspectiefnota moet landen. Intussen ben ik ook vol aan de slag met de jaarrekening 2020. Genoeg te doen dus!

Hoe is het om te starten met een klus tijdens corona?
Binnen Oisterwijk mocht én kon ik fysiek starten. De eerste dagen inwerken was ik dus in Oisterwijk. Het is echt leuk om door het gemeentehuis te kunnen lopen en de sfeer mee te krijgen van de gemeente. Zelfs zonder dat alle collega’s aanwezig zijn, krijg je daar gek genoeg toch een gevoel bij. Ook vind ik het belangrijk om buiten rond te lopen en zo een gevoel te krijgen bij de gemeente waar je voor werkt. Zo krijg je ook een beeld bij de dossiers die langskomen op je bureau. Die mogelijkheid heb ik gelukkig gehad in de begindagen. Er waren weken dat ik één, soms twee dagen naar kantoor ging, maar na de eerste dagen inwerken heb ik, zoals ook de bedoeling was, vooral vanuit huis gewerkt en contact gehad met de collega’s via Teams of telefonisch. Ik volg hierin uiteraard de lijn die gewenst is vanuit de gemeente Oisterwijk. En ik heb geluk dat het mogelijk is om soms nog naar kantoor te gaan, dat besef ik terdege. Die afwisseling is vooral in deze tijd meer dan welkom.

Door corona is het werken anders. Wat vind jij de nadelen?
Wat ik vooral mis is het live persoonlijke contact, het goed kunnen discussiëren en het spontaan kunnen inspringen op verbale of non-verbale reacties van anderen. Voorheen maakte je in de gang of bij de koffieautomaat nog wel eens praatje met wie dan ook, ook collega’s waar je inhoudelijk geen binding mee hebt. Dat mis je nu volledig. Je gaat niet zomaar contact opnemen met een collega waarbij dat inhoudelijk geen toegevoegde waarde heeft. En in een Teams meeting voelen mensen toch minder ruimte om over koetjes en kalfjes te praten. Ook het discussiëren is lastiger, je moet elkaar echt uit laten praten om verstaanbaar te blijven en wachten op je beurt. Soms is het momentum dan al voorbij. In een Teams meeting is het ook veel lastiger om de non-verbale signalen te zien, vooral als je met een grotere groep bent. Het is wel menselijk om dat te proberen allemaal te registreren, maar dat is onwijs vermoeiend. Als je in een Teams meeting je presentatie deelt ben je helemaal het contact met iedereen kwijt. Ik zie dan mijn presentatie en in het klein de andere deelnemers, soms zelfs zonder beeld als iemand zijn camera uitzet. Fysiek maken de verbale en non-verbale signalen een presentatie interactief Daar kan ik dan op inspelen. Dat is nu echt een gemis, maar ik ben zeker blij dat deze mogelijkheden er nu allemaal zijn. Ik zou niet weten hoe ik mijn werk dan goed kan doen zonder enige afstemming.

Heb je nog tips?
Ik vraag vaak om terugkoppeling na een Teams overleg. Om van te leren. Het is tenslotte toch voor iedereen nog steeds vrij nieuw. Ook merk ik soms dat het niet lekker loopt in een gesprek of dat een collega niet lekker in zijn vel zit. Dan pak ik na het overleg gewoon de telefoon. Daar waar ik voorheen nog even zou napraten buiten de vergaderruimte doe ik dat nu ook , maar dan telefonisch. Dus blijf elkaar opzoeken en luister naar elkaar, maak daar tijd voor en benut de mogelijkheden die er wel zijn.

Wat hoop je dat er blijft als corona straks voorbij is?
Een voordeel vind ik dat ik nu geen reistijd heb. Dit biedt ook kansen om vaker klussen op te pakken die verder weg zijn. En het is op deze manier makkelijker te combineren met mijn thuis situatie, met mijn man, kinderen, hond en sporten. Een ander voordeel nu van het thuiswerken is dat je je thuis beter kan focussen, er minder afleiding is en dus beter kan doorwerken. Ik denk dat je thuis veel efficiënter werkt. Ik hoop dan ook dat we niet straks als corona voorbij is weer allemaal elke dag de weg op moeten. En dat er een mooie balans ontstaat tussen thuis en op kantoor werken. Dat is goed voor het werk en goed voor thuis.

Hoe denk je dat de control-functie zich zal ontwikkelen?
De meeste gemeenten staan er financieel niet al te best voor op dit moment, de kosten voor zorg zijn hoog en er is grote onzekerheid over de gevolgen van de herijking van het gemeentefonds. De corona pandemie zal eveneens niet bijdragen aan een betere financiële situatie. Ik verwacht dan ook dat komend jaar of in ieder geval vanaf 2022 keuzes gemaakt moeten gaan worden om de gemeente financieel gezond te houden of maken. Een kerntakendiscussie kan hieraan bijdragen. Welke taken blijf je wel of niet uitvoeren als gemeente? Dit vraagt dus scherpte van de control functie, zowel in het bieden van de juiste financiële informatie, het stellen van heldere kaders als in het faciliteren van het goede gesprek om keuzes te maken. JE Consultancy heeft op dit vlak al heel veel expertise opgebouwd en met de zogenaamde Begrotingsscan hebben ze daarin al veel gemeenten begeleid. Het lijkt mij leuk om met onze expertise hierin een belangrijke bijdrage te kunnen leveren.