Scrum breed omarmd in Emmen

Op 24 mei 2015 zijn – in het Bruggebouw van de gemeente Emmen - de certificaten uitgereikt aan de ruim 30 deelnemers van de opleidingen Scrum Master in Practice 2015. Het was een leuke bijeenkomst, waarin directeur en loco-secretaris Fons Disch de verbinding legde met “Emmen ontwikkelt VeRDeR”. Deze opgave voor Emmen sluit goed aan bij de Scrum filosofie, omdat Scrum gebaseerd is op effectiviteit en kwaliteit door samenwerken op basis van gedeelde verantwoordelijkheid. Daarnaast werden de ervaringen van teamleden en productowners uitgewisseld. Bert van der Weide sprak over zijn ervaring met scrum als productowner. Bert heeft bij de ontwikkelopgave van het team Belastingen, het Scrum raamwerk toegepast. “Het voordeel van Scrum is dat je draagvlak krijgt, het geeft goede energie, je ziet mensen opveren en hun rol en verantwoordelijkheid pakken. Het verhoogt de betrokkenheid en het resultaat was dat er een kwalitatief hoogwaardig product ligt en het resultaat is precies waar het om gaat”. Het voordeel is dat mensen die de handschoen oppakken en deze methode goed hebben leren toepassen, dit ook bij andere afdelingen en vakgebieden gingen toepassen. “Als je dan kijkt naar de opgaven waar Emmen voor staat, zorgt dit voor verbinding binnen de organisatie en dat is heel mooi”.

Belangrijk hierbij is wel dat je Scrum goed leert kennen en dan ook weet toe te passen op die processen en producten waar het meerwaarde biedt. Zo geeft Bert ook aan dat Scrum niet de oplossing is voor elk probleem. Wil je de werking optimaal benutten, dan zal je goed moeten nadenken wanneer je het wel en wanneer je het niet inzet. Het is een bruikbaar gereedschap in je gereedschapskoffer. Vandaar dat het zeer zinvol is om deze opleiding te volgen zodat je de methode ook goed leert te gebruiken.

Inmiddels hebben ruim 30 medewerkers binnen Emmen de Scrum Master in Practice opleiding gevolgd bij JE Consultancy. In deze opleiding hebben de medewerkers kennis gemaakt met Scrum en weten ze de rollen en verantwoordelijkheden toe te passen. Daarnaast hebben ze geleerd hoe ze productowners, teams en  organisatie kunnen ondersteunen met Scrum en op welke wijze ze organisatie ontwikkeling met behulp van Scrum kunnen begeleiden. Na(ast) de opleiding zijn Scrum Masters gecoacht in hun nieuwe rol. De Scrum Masters houden contact via een intern digitaal platform en  door het uitwisselen van ervaringen wordt er bottum-up gebouwd aan een ‘Scrum Community’ in Emmen.

Scrum is destijds begonnen tijdens de opdracht van een JE-consultant (tevens scrum trainer) als strategisch controller bij de gemeente Emmen. Bij het tot stand brengen van de inkoop en aanbesteding van Wmo-zorg binnen het team van Kuneke Schraagen en Dick Peters van de afdeling Maatschappelijke Zaken en Zorg, is vanwege de hoge tijdsdruk en kwaliteitsdruk de Scrum methode toegepast. Een multidisciplinair team van adviseurs maatschappelijke ontwikkeling, kwaliteitsmedewerkers, juristen, financials, inkopers en controller werkten hierin samen in een traject van enkele weken. Op deze wijze werden risico’s vanuit verschillende invalshoeken in beeld gebracht en kon er actief op beheersing gestuurd worden. Ook de contractvorming met externe partijen werd door dit multidisciplinaire team geleid. Juist ook omdat in deze fase de financiering en overige beleidskaders nog niet helder waren en er toch snel duidelijkheid moest komen over afspraken met externe partijen, was het toepassen van Scrum van grote toegevoegde waarde.

Contact

Wilt u weten wat de toegevoegde waarde is van Scrum voor uw organisatie en uitdagingen? Voor aanvullende informatie en mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 088 - 126 44 00 of e-mail sales@jeconsultancy.nl. Wij maken graag een afspraak.