Rotterdam 'scrumt' de totstandkoming van de begroting

Al sprintend de begroting door. Dat is wat Rotterdam gedaan heeft. Tobias Hartemink, adviseur financiën bij de directie Middelen en Control zag de bui al hangen. Want omdat de gemeenteraad beter inzicht wilde in de cijfers door de organisatieontwikkelingen, betekende dat veel extra werk voor hem en zijn collega’s om de begroting 2013 te maken. Om al die informatie te verzamelen en alles op tijd af te krijgen, moest men anders gaan werken. De oplossing werd gevonden in de toepassing van Scrum; een methode die uit de IT wereld komt en door JE Consultancy geschikt is gemaakt voor non-IT projecten bij de overheid.

Voor het maken van een begroting biedt Scrum veel voordelen, zegt Tobias. ‘Het hele proces wordt veel transparanter. Iedereen weet van elkaar waar hij mee bezig is en kan zo ook inspringen waar nodig. Dit leidt tot meer en betere samenwerking en daardoor vindt er ook meer kennisdeling plaats binnen het team. Daarnaast weet de klant wat hij krijgt, wordt hij beter op de hoogte gehouden van de voortgang en kan hij waar nodig tussentijds bijsturen. En last, but zeker niet least, alles is op tijd af.`

artikel Stadswerker gemeente Rotterdam ->