Roerdalen, scrum blijkt waardevol voor begrotingsproces

Met scrum werken wij slim samen

In september 2017 hebben wij een opdracht aan JE Consultancy verstrekt om scrum toe te passen op ons begrotingsproces. Naast het maken van de begroting met behulp van scrum, hadden wij de wens een grote groep medewerkers de beginselen van scrum bij te brengen. Aan de hand van een introductietraining scrum heeft de organisatie kennis gemaakt met de methodiek. Vervolgens is tijdens deze introductiedag gestart met het opstellen van een productbacklog en een planning voor het begrotingstraject. Daarnaast is een van onze eigen medewerkers begeleid om als interne scrum master de scrumweek te begeleiden.

De begeleiding van JE Consultancy bij het toepassen van scrum op onze begroting, is voor ons een eerste stap geweest om als organisatie meer agile te werken. Het resultaat is dat we, meer dan voorheen, samen met alle afdelingen gezorgd hebben dat er een kwalitatief goede begroting is opgeleverd, dat betrokkenen zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat en dat gedurende het proces obstakels gezamenlijk werden opgelost. Bovendien is het proces binnen de geplande doorlooptijd afgerond.

De vervolgstap om scrum meer in te bedden in de organisatie, is begin 2018 gezet. Een groep medewerkers (waaronder een aantal nieuwe business controllers die in september nog niet in dienst waren) heeft een verdiepingstraining scrum gehad van Henk Aalders om als 'business partner' scrum verder te borgen en te gebruiken bij onze gemeentebrede producten en diensten.
De werkwijze via scrum heeft inspirerend gewerkt om samen met teams aan de slag te gaan. Nu wordt ook het nieuwe begrotingsproces weer aangepakt met scrum. We passen niet alle regels perfect toe volgens de theorie, maar we zijn tevreden over de werkwijze. Het resultaat mag er in ieder geval zijn.

Martha de Leeuw, concerncontroller gemeente Roerdalen