P&C-software, te vaak een gemiste kans

Planning & Control is in deze tijd niet meer denkbaar zonder ondersteunende software. Waar het in het verleden vooral neerkwam op het gebruikmaken van de ‘extra’ mogelijkheden van een geautomatiseerd financieel systeem of het handig gebruik maken van Excel, zijn er inmiddels meerdere pakketten op de markt die specifiek ondersteuning bieden voor het proces van P&C. Dergelijke software biedt mogelijkheden om verschillende aspecten van de Demingcyclus (Plan-Do-Check-Act) beter in de organisatie te borgen. Zaken zoals versiebeheer, afstemming tussen verschillende verantwoordelijke functionarissen, registratie en autorisatie. Veel organisaties onderkennen het belang hiervan en besluiten daarom tot aanschaf en implementatie van een dergelijk pakket. Maar hoewel de software uitgebreide mogelijkheden biedt voor efficiency- en kwaliteitsverbeteringen binnen planning en control, zien we helaas nog te vaak dat het uiteindelijke gebruik beperkt blijft tot slechts het digitaliseren van het eindproduct zoals de jaarrekening en/of begroting. Zeker in tijden waar budgetten meer onder druk komen te staan en waar ook het vinden van goed gekwalificeerd personeel moeilijker lijkt te worden, is het nog interessanter geworden om déze mogelijkheden van de P&C-software optimaal te benutten.

Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak is er vanuit de pakket-leverancier onvoldoende zicht op wat er binnen de organisatie aan procesverbeteringen mogelijk is. De organisatie zelf kent haar eigen processen natuurlijk wel, maar kan onvoldoende afstand nemen van die bestaande processen om te bepalen wat er veranderd zou moeten worden om de mogelijkheden van het pakket optimaal te benutten. Het gevolg is dan dat men vaak besluit om de bestaande situatie te ‘automatiseren’ zonder daarbij tot echte procesverbeteringen te komen. Je hebt daarvoor een partij nodig die beide werelden goed kent. Enerzijds de mogelijkheden van het pakket en anderzijds hoe een ideale P&C-structuur voor de bestaande organisatie eruit zou kunnen zien.

JE Consultancy is specialist op het snijvlak van P&C en overheidsorganisaties en wordt veelal daar ingeschakeld waar een organisatie behoefte heeft aan procesverbeteringen, of het nu gaat om efficiency of om de kwaliteit van de output. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij voor elke organisatie een passende structuur creëren die recht doet aan de mogelijkheden van de organisatie en aan die van het systeem. JE is uiteraard goed op de hoogte van de mogelijkheden van de P&C-software die op de markt beschikbaar is, zoals LIAS en Pepperflow. Door onze uitgebreide kennis van de P&C-processen én de eerder genoemde P&C-systemen weten wij als geen andere hoe u dergelijke software moet inrichten, dan wel kunt inzetten om verdere optimalisatie in uw P&C- en/of financiële processen te realiseren.

Meer weten?

JE Consultancy helpt u graag bij het realiseren van procesverbeteringen op het vlak van P&C. Door onze kennis en ervaring met zowel P&C ondersteunende software de P&C processen, zijn wij in staat om in korte tijd efficiency- en kwaliteitsverbeteringen te realiseren. Graag vertellen wij u in een persoonlijk gesprek meer over de mogelijkheden, de aanpak en het resultaat.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers via 088 – 126 44 00 of mail naar sales@jeconsultancy.nl om de mogelijkheden te bespreken.