P&C Software biedt zoveel mogelijkheden

Sinds de Corona-uitbraak hebben gemeenten diverse maatregelen moeten nemen. Naast de maatregelen gericht op het tegengaan van de verspreiding van deze ziekte, is er vanuit gemeenten ook van alles gedaan aan de ondersteuning van huishoudens, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Tegenover deze kostenverhogende maatregelen stonden echter ook afnemende opbrengsten (bijv. toeristenbelastingen). Om in deze maalstroom van opeenvolgende gebeurtenissen toch zicht te houden op de financiële gevolgen, heeft JE-consultant Sam Schilder de Coronamonitor ontwikkeld. In ons gesprek legt hij uit hoe hij daartoe is gekomen.

"Ik ben destijds begonnen bij de gemeente Edam-Volendam. Daar werd ik verantwoordelijk voor de begroting. Iets dat mij prima afging met Excel, maar gaandeweg ging ik ook steeds meer de mogelijkheden van P&C software ontdekken. Het bleek toen dat ik bij het maken van specifieke rapportages veel sneller goede rapporten kon opleveren omdat eenmaal vastgelegde informatie zo weer opnieuw gebruikt kon worden. Op een zeker moment ben ik in dienst getreden bij JE Consultancy waar ik mij graag bezighoud met vraagstukken op het snijvlak van P&C en automatisering.

Zo maakte een gemeente, waar ik een interim functie vervulde, zich zorgen over de dekking van diverse aan Corona gerelateerde uitgaven. Ook de afgenomen opbrengsten baarde hen zorgen. Hoewel er weliswaar compensatie van het Rijk verwacht wordt, vond de gemeente het wel belangrijk om daar zo snel mogelijk zicht op te krijgen. Je weet immers niet hoe lang dit nog gaat duren. Vanwege mijn kennis van LIAS zijn we toen aan de slag gegaan om een Coronamonitor te bouwen. Door alle relevante boekingen en begrotingswijzigingen het kenmerk corona mee te geven, konden we in LIAS heel snel de gewenste rapportages genereren.

Het leuke van dit alles is dat we door deze ervaringen alweer heel veel andere mogelijkheden hebben ontdekt voor nieuwe rapportages. Zo zijn we nu voor een andere gemeente met een zogenaamde Ombuigingsmonitor bezig. Een gemeente heeft aangegeven grip te willen hebben op de voorgenomen bezuinigingen en ombuigingen. Hoe voorkom je dat je als gemeente weliswaar diverse ombuigingen hebt ingeboekt, maar vervolgens je focus daarop verliest. Met de Ombuigingsmonitor kun je het onderwerp voortdurend op de agenda houden.

Voor weer een andere gemeente ben ik bezig om het meerjarig programma grondbedrijf in LIAS te automatiseren. Daarnaast werk ik ook aan een projectenmonitor waarmee een gemeente haar projecten goed in het zicht kan houden. Zo zie je dat er inmiddels legio mogelijkheden zijn waarmee je op relatief eenvoudige wijze meer inzicht kunt verkrijgen dan nu vaak het geval is.

Het voordeel dat we bij JE Consultancy hebben, is dat we niet alleen kennis hebben van P&C, maar ook van P&C-software. Hiermee kunnen we vaak al in een vroeg stadium voorzien waar behoefte aan zal zijn. Het mooie is dat we het niet alleen kunnen bedenken, maar ook zelf kunnen bouwen."

Bent u benieuwd naar wat er verder mogelijk is? Neem dan contact op met onze accountmanagers via 088 – 126 44 00 of mail naar sales@jeconsultancy.nl voor meer informatie.