Optimalisatie en beheer rekeningschema

De optimalisatie van de financiële functie staat bij veel gemeenten hoog op de agenda. Woorden als vereenvoudiging, standaardisatie en digitalisatie worden veel gehoord. Maar zoals elk huis een goed fundament nodig heeft, geld dat ook voor de financiële processen. De basis moet op orde zijn en daarin speelt het rekeningschema een cruciale rol. Het rekeningschema van diverse gemeenten is vaak jarenlang in gebruik en daardoor vaak verouderd, vervuild en niet meer toekomstbestendig. Ongemerkt leidt dit tot allerlei inefficiënties, zoals onduidelijke boekingsgangen, meer uitzoekwerk en minder mogelijkheden tot automatisch genereren van managementinformatie.

De implementatie van een nieuw financieel pakket is vaak aangrijpingspunt voor optimalisatie van het rekeningschema. Dat hoeft echter niet. Ook binnen bestaande financieel systemen is het heel goed mogelijk (en vaak ook nodig) om vergaande optimalisaties te realiseren. Zo kunnen de nieuwe spelregels van het BBV een mooi aangrijpingspunt zijn om eens kritisch naar het eigen rekeningschema te kijken. De nieuwe BBV spelregels werken namelijk door naar het rekeningschema. Denk hierbij aan de introductie van taakvelden, introductie van een programma Bedrijfsvoering en de daarmee gepaard gaande vereenvoudiging van de kostenverdeling.

Een nieuw rekeningschema

Het bedenken, uitwerken en implementeren van een nieuw rekeningschema wordt gezien als complex proces. En terecht, want het is het hart van de administratie waar veel mee samenhangt. Het rekeningschema moet voldoen aan externe en interne regels, passen binnen de financiële processen en systemen en voorzien in de informatiebehoefte binnen en buiten de organisatie. Voor het traject is dus brede en overkoepelende kennis nodig.
Een goede inrichting van het rekeningschema vraagt om gecombineerde kennis van o.a. administratieve inrichting(eisen), informatievoorziening, procesinrichting en technologie. Het rekeningschema is de ‘basis’; het fundament voor soepel lopende financiële processen en ‘in control’ zijn. Het rekeningschema kan dan ook niet alleen de knelpunten van ‘nu’ oplossen, maar tevens voorsorteren op ontwikkelingen die in de pijplijn zitten (digitale P&C, dashboards, e.d.). Dit vraagt om gecombineerde kennis, visie en vertaalkracht.
Naast de inhoudelijke complexiteit is in een dergelijk optimalisatietraject de planning en capaciteit ook vaak een belangrijk vraagstuk. Wij adviseren en ondersteunen organisaties in het proces om tot een nieuw rekeningschema te komen. Door onze kennis van gemeentelijke organisaties en haar financiële processen kunnen wij snel en adequaat reageren op de niet voorzienbare knelpunten die zich tijdens een dergelijk optimalisatietraject altijd zullen voordoen. Op die manier kunnen deadlines worden gehaald zonder concessies te doen aan de kwaliteit en functionaliteit.

Handboek Beheer Rekeningschema

Een nieuw rekeningschema invoeren is één, maar het vervolgens beheren is twee. Voor een betrouwbare boekhouding en informatievoorziening, handhaving van de uitgangspunten en het voorkomen van vervuiling is goed beheer noodzakelijk. Ons Handboek Beheer Rekeningschema biedt uitkomst in het efficiënt beheren van het rekeningschema. Het handboek bevat de minimale vereiste voor het beheer en kan op maat aangevuld worden met de behoefte van de organisatie.

Contact

Voor meer informatie over dit product  en wat wij voor u kunnen betekenen, kunt u contact opnemen met ons kantoor (Telefoon: 088 - 126 44 00 of email: sales@jeconsultancy.nl). Wij maken graag een afspraak.