Masterclass Openbare ruimte: sturen met indicatoren

Hoe maak je goede beleidsindicatoren waar je ook daadwerkelijk op kunt sturen? En hoe benut je de relatie tussen beleidsplannen en de P&C-cyclus optimaal? In de masterclass "Openbare ruimte: sturen met indicatoren" beantwoorden JE Consultancy en PLANTERRA die vragen. De masterclass is tweedaags en vindt plaats op donderdag 9 en op donderdag 16 maart van 13:00 - 17:00 in de omgeving van Amersfoort.

In de beleidscyclus van gemeenten gaat het niet alleen over het bereiken van financiële resultaten. In tegendeel, het gaat erom dat je de voorgenoemde doelen bereikt . Je wit bijdragen aan klimaatadaptatie, het verbeteren van de biodiversiteit of gezond gedrag van je inwoners stimuleren.

Maar hoe meet je deze resultaten? Dat vraagt om heldere, meetbare en tijdgebonden doelstellingen ondersteunt door een set van (beleids)indicatoren.

Het ontwikkelen van goede beleidsindicatoren, zo blijkt in de praktijk, is echter nog niet zo eenvoudig. Want wat zijn eigenlijk goede beleidsindicatoren? Welke geven het juiste inzicht in doelbereik? En hoe voorkom je wildgroei aan indicatoren?

Masterclass

Samen met PLANTERRA organiseren wij de Masterclass “Openbare ruimte: sturen met indicatoren”. Na het volgen van de masterclass beschikken uw medewerkers over concrete handvatten om (beleids)indicatoren te definiëren en toe te passen bij het opstellen en evalueren van beleids- en beheerplannen én uw P&C-producten. Ook krijgen deelnemers goede en bruikbare indicatoren aangereikt. 

Doelgroep

De workshop is geschikt voor managers, beleidsmedewerkers en beheerders in de openbare ruimte. De aanwezigheid van collega’s uit de financiële discipline van uw organisatie (bijvoorbeeld een medewerker P&C of controller) heeft een meerwaarde.

Inhoud van de Masterclass

De masterclass bestaat uit twee sessies van één dagdeel. De inhoud van deze twee sessies wordt hierna omschreven.

Sessie 1: Beleidsindicatoren in perspectief

Tijdens het eerste dagdeel gaan we in op de theorie en doelstelling van beleidsindicatoren in het algemeen. We staan in het bijzonder stil bij de - bestaande en veel voorkomende - beleidsindicatoren in de openbare ruimte. Daarnaast inspireren we je met een aantal indicatoren die nog niet vaak worden gebruikt en die aansluiten bij de ‘nieuwe’ rol van de beheerder als een stadsverbeteraar. We gebruiken actuele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk

De deelnemers gaan tijdens dit deel van de masterclass actief aan de slag met de volgende vragen/onderwerpen:

  • Wat is het doel van het formuleren van indicatoren op beleid en prestaties?
  • Welke soorten indicatoren bestaan er en wat is hun functie?
  • Wat zijn de criteria voor goede indicatoren, en wat zijn de valkuilen?
  • Wat is de relatie tussen beleidsplannen en de P&C-cyclus?
  • Wat zijn de veel voorkomende beleidsindicatoren in de openbare ruimte?
  • Hoe kom ik van een beleids-/beheerplan tot een set van indicatoren?

Sessie 2: Beleidsindicatoren in de praktijk

Tijdens deze sessie gaan deelnemers aan de slag met een praktische opdracht. Deze opdracht gaat in op actuele voorbeelden en/of lokale casuïstiek. Op basis van een richtinggevend format worden indicatoren ontwikkeld voor de verschillende producten uit de beleidscyclus.

Het doel van de opdracht is tweeledig. Enerzijds het in praktijk brengen van de theorie, en anderzijds het stimuleren van discussie en het oproepen van relevante vragen met betrekking tot beleidsindicatoren.