Lokale Lastenmeter

JE Consultancy implementatiepartner Lokale Lastenmeter

Eind november zijn Lokale Lastenmeter (LLM) en JE Consultancy een samenwerking aangegaan. JE Consultancy treedt op als implementatiepartner voor de LLM. De LLM is een initiatief van het bedrijf Footsteps. Het is een tool waarmee gemeenten en inwoners snel en eenvoudig hun lokale lasten kunnen vergelijken met die van andere gemeenten. In het proces van de begrotingsvoorbereiding biedt deze oplossing de mogelijkheid om de impact van beleidskeuzes & - wijzigingen door te rekenen aan de hand van diverse scenario’s. Een bijkomend voordeel van de LLM is dat deze ook ingezet kan worden om de raad meer inzicht te bieden bij de totstandkoming van de begroting. Bijvoorbeeld door bij begrotingsvoorstellen eerst de verschillende scenario’s door te rekenen.

Omdat het effectief en efficiënt ontsluiten van sturingsinformatie één van de speerpunten is van JE Consultancy, lag een samenwerking met de LLM voor de hand. Dit product, dat burgers en bestuurders meer transparantie en inzicht biedt, zien wij als een mooie aanvulling op onze huidige dienstverlening.