Kapelle, met scrum de samenwerking binnen het P&C proces verbeterd!

De meerwaarde van scrum binnen ons P&C proces is integraliteit en focus.

In de periode maart tot en met juni 2018 heeft JE Consultancy ons begeleid met het inzetten van scrum binnen het P&C-proces. Wij wilden de methodiek leren kennen, intern iemand de kneepjes van het vak van scrum master leren en tegelijk de eerste bestuursrapportage 2018 maken. Na de kick-off in maart zijn we begonnen met het maken van de productbacklog. Deze is intern afgestemd en op basis daarvan is een releaseplanning gemaakt om in zeer korte tijd de bestuursrapportage op te stellen met behulp van scrum. Voorafgaand aan de scrumweek eind mei hebben de deelnemers van de verschillende teams, de coördinatoren en management een introductietraining scrum gekregen en de aftrap gedaan voor de week erna. In een aantal dagen is een eerste tussenproduct opgeleverd met een tweetal teams conform de scrummethode. Tijdens de sprintweek is de intern op te leiden scrum master, aan de hand van dit lopende traject opgeleid. In een individueel traject heeft hij, op maat, de scrum master in de praktijk training gevolgd.

Scrum heeft ervoor gezorgd dat het proces van totstandkoming van de bestuursrapportage niet alleen maar een feestje van financiën en het management is, maar ook een product is dat in samenwerking met alle verantwoordelijke medewerkers is gemaakt. De eerste stappen om scrum te gebruiken zijn gezet, de organisatie is enthousiast en nu zijn we aan het kijken waar en hoe scrum nog meer ingezet kan worden.

Jolanda Boer, afdelingshoofd Middelen gemeente Kapelle