JE Consultancy breidt dienstverlening uit met EQili

Onderstaande tekst is afkomstig uit een persbericht - Hoofddorp, 5 oktober 2023

JE Consultancy, een financiële dienstverlener, en EQili, een leverancier van slimme P&C software-oplossingen in het financiële domein, zijn recentelijk een strategisch partnership aangegaan. Het doel van het partnership is om gemeenten, provincies en andere lokale overheden te ondersteunen met het optimaliseren van financiële afsluitingsprocessen zoals jaarrekeningvoorbereiding, communicatie met accountant en rechtmatigheidscontroles.

John Groote, mede-eigenaar JE Consultancy: “JE Consultancy helpt gemeenten om haar planning & control verder te professionaliseren. Vanuit onze kennis op het vakgebied en de jarenlange ervaring in lokale overheid adviseren wij gemeenten over de inrichting van de organisatie en processen rondom de P&C-cyclus. Daaronder valt ook het optimaliseren van financiële processen rondom maand- en jaarafsluiting met behulp van de toegespitste EQili software-oplossing. Zo kunnen wij samen met de klant de maximale kwaliteit- en efficiencyverbetering realiseren en hen helpen om voor eens en voorgoed afscheid te nemen van de wildgroei van Checklistjes in Excel. Onze samenwerking met EQili zal dit verder versterken.”

Karlo Mans, eigenaar en oprichter van EQili: “afgelopen jaren heeft onze EQili afsluitingsoplossing een belangrijke bijdrage geleverd aan het optimaliseren van de financiële afsluitingsprocessen bij een aantal aansprekende gemeentes. Bijvoorbeeld bij gemeente Rotterdam, Venlo, Leiden, Gouda en meer recentelijk Den Haag en Amsterdam zijn processen rondom maandafsluiting en jaarrekeningvoorbereiding ingericht. Het partnership met JE Consultancy is een volgende stap op weg naar een brede inzet van onze EQili-oplossing in het brede domein van gemeentes, provincies en andere lagere overheden. De professionaliteit van JE Consultancy sluit nauw aan bij onze ambities.”

Over JE Consultancy

JE Consultancy ondersteunt haar klanten op uiteenlopende vraagstukken op het gebied van public controlling, overheidsfinanciën en bedrijfsvoering. De dienstverlening kent vier speerpunten: Consultancy, Interim Management, Opleidingen en Werving & Selectie. JE richt zich met deze diensten op de non-profit en dan met name de decentrale overheid (gemeenten, provincies, waterschappen). De meer dan 60 professionals die bij JE werken hebben allen kennis van en ervaring met de (financiële) bedrijfsvoering binnen de decentrale overheid. Controlling is een vak apart. De JE-professionals hebben de ervaring en de slagvaardigheid om veranderingen om te zetten in verbeteringen. Resultaatgericht en een “hands-on mentaliteit” staan dan ook centraal in de aanpak. Met andere woorden: JE maakt het verschil.

Over EQili

EQili biedt online softwareoplossingen om financiële afsluitingsprocessen te professionaliseren. EQili is ontstaan vanuit de verwondering dat bedrijven en instellingen hun periodieke afsluitingsprocessen aansturen met checklists in Excel. Met laagdrempelige softwareoplossingen helpt EQili klanten om hun financiële functie naar een hoger plan te tillen. Daarmee wordt de kwaliteit van interne en externe verslaggeving aantoonbaar geborgd en de kosten van periodeafsluiting en accountantscontrole significant verlaagd.