Hebben gemeenten nog genoeg geld voor hun wettelijke taken?

Onlangs heeft BDO de uitkomst van het Benchmark onderzoek Nederlandse gemeenten uitgebracht. Daaruit blijkt dat gemeenten over twee jaar mogelijk niet meer genoeg geld hebben om hun wettelijke taken uit te voeren. Grote maatschappelijke opgaven kunnen daarmee onder druk komen te staan. In combinatie met het structurele personeelstekort zal het voor gemeenten nog moeilijker kunnen worden om ook de reguliere taken op dezelfde wijze uit te blijven voeren. In die zin is het aanbevelenswaardig om als gemeente alvast een inschatting te maken van de financiële positie waarin de gemeente wordt geplaatst bij een dergelijk scenario.

In het verleden hebben wij al een aantal instrumenten ontwikkeld die gemeenten kunnen helpen bij de inschatting van deze scenario’s:

  • Een snelle begrotingsscan, uit te voeren in drie dagen, waarbij we uw begroting meerjarig analyseren en begrotingsposten worden ‘gescoord’ op besparingspotentieel. Tevens maken we een vergelijking tussen uw gemeente en een aantal andere gelijkende gemeenten.
  • Een diepere begrotingsscan, waarbij we op een dieper liggend niveau uw begroting analyseren op aanwezige ruimte voor nieuw beleid. Op basis van verschillende criteria brengen we uw besparingspotentieel in beeld. Criteria zijn zodanig gekozen dat rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld uitputtingscijfers, omvang begrotingsposten, politieke gevoeligheid en afwijkingen t.o.v. de benchmark. Tevens worden gesprekken met key-persons gevoerd, om meer duiding aan het besparingspotentieel te geven. Afhankelijk van de keuzes die u maakt is de doorlooptijd een aantal werkdagen.

Na uitvoering van de begrotingsscan heeft u een gefundeerd inzicht in de potentiële ruimte binnen uw begroting. Dit biedt belangrijke voordelen. Zo kan het besparingspotentieel gekoppeld worden aan bijvoorbeeld bestuurlijke keuzes. Daarnaast geeft het berekend besparingspotentieel houvast aan betrokkenen (controllers, MT, B&W en Raad) bij het beoordelen van de bijdragen van diverse organisatieonderdelen.