De Lokale Lastenmeter

Wilt u uw raadsleden snel en eenvoudig inzicht geven in de lasten van uw gemeenten én hoe die zich verhouden tot andere, vergelijkbare gemeenten? Of wilt u tijdens het begrotingsproces de effecten van belastingmaatregelen door kunnen rekenen? Met de Lokale Lastenmeter is dit eenvoudig te realiseren.

Inzicht in lokale lasten

De Lokale Lastenmeter is een tool waarmee gemeenten en inwoners snel en eenvoudig hun lokale lasten kunnen vergelijken met die van andere gemeenten. In het proces van de begrotingsvoorbereiding biedt deze oplossing de mogelijkheid om de impact van beleidskeuzes en -wijzigingen door te rekenen aan de hand van diverse scenario’s. Een bijkomend voordeel van de Lokale Lastenmeter is dat deze ook ingezet kan worden om de raad meer inzicht te bieden bij de totstandkoming van de begroting. Bijvoorbeeld door bij begrotingsvoorstellen eerst de verschillende scenario’s door te rekenen.

Vergelijking met andere gemeenten

Raadsleden krijgen met de lokale lastenmeter een integraal overzicht van de gemeentelijke heffingen. ‘Welke belastingen worden geheven, welke grondslagen worden gehanteerd, welke tarieven en hoe zit dat in andere gemeenten’. Daarnaast geeft het inzicht hoe de gemeente zich verhoudt tot de heffingen van omliggende of vergelijkbare gemeenten. Denk hier bijvoorbeeld aan de plattelandsgemeenten.