Bezuinigingsscan succesvol ingezet

“Zorg voor een sluitend meerjarenperspectief waarbij financiële doelstellingen en strategische en bestuurlijke doelstellingen op elkaar aansluiten, in relatie tot de ambtelijke sturingskracht”. JE  Consultancy werd gekozen als adviseur voor een uitgebreide bezuinigingsopdracht, waarbij mede gebruik werd gemaakt van onze bezuinigingscan. Deze scan biedt een intersubjectieve vergelijking tussen alle producten die de gemeente maakt. Deze producten worden ten opzichte van elkaar vergeleken in bezuinigingspotentieel (variërend van heel veel besparing mogelijk tot er moet eigenlijk geld bij). In de scan worden gegevens vergeleken en gerankt op grond van de volgende criteria:

  • de “regel van veel”: als je veel uitgeeft is er veel te besparen;
  • onderuitputting;
  • intergemeentelijke vergelijking: op basis van gegevens van BZK worden de uitgaven van een gemeente per product vergeleken met die van andere gemeenten die op die gemeente lijken;
  • een kwantitatieve analyse van politiek- bestuurlijke prioriteiten.

Opdrachtgever aan het woord: “JE Consultancy heeft de opdracht op een eenvoudige en voortvarende wijze uitgevoerd: Met minimale inspanning en maximaal resultaat. Vanzelfsprekendheden werden ter discussie gesteld en bespreekbaar gemaakt. Er werd vooral naar opbrengsten gekeken in plaats van wat kost het. Een van de uitkomsten is dat de burger niet geraakt wordt door de bezuinigingen en dat de bezuinigingen ook direct werden uitgevoerd. Tot slot: het bezuinigingstraject en het lopende organisatieontwikkeltraject versterkten elkaar.”

Met het overzicht van gerankte producten zijn we interviews gaan houden met de betrokken budgethouders. De uitkomsten van deze gesprekken, gecombineerd met voorbeelden van bezuinigingsacties in andere gemeenten en met benchmarkgegevens leidde tot concept bezuinigingsvoorstellen. De scan gaf al de indruk dat niet zozeer het hoge uitgavenpatroon tot bezuinigen noopte, maar vooral het lage inkomstenpatroon. De gemeente had op een aantal  terreinen (toeristenbelasting, haveninkomsten, bouwleges, OZB) lagere inkomsten dan vergelijkbare gemeenten. Na het bepalen van het bezuinigingspotentieel via de scan hebben we een aantal stappen ondernomen om uiteindelijk in een collegeconferentie besluitvorming te veroorzaken met als doel een sluitend meerjarenperspectief.