Beuningen buigt zich over beleidsindicatoren

De griffier van de gemeente Beuningen, de heer Amresh Dewkalie, wilde graag een workshop beleidsindicatoren laten verzorgen. De doelgroep voor deze workshop bestond uit raadsleden en enkele beleidsmedewerkers van de gemeente Beuningen.

JE Consultancy heeft deze workshop mogen verzorgen. Het programma bestond uit twee avonden. De eerste avond had meer een theoretische insteek, doel was dat de deelnemers aan het einde van de workshop op de hoogte zijn van het theoretische kader rondom beleidsindicatoren en er bij de deelnemers een gedeeld en gedragen beeld is ontstaan van de wijze waarop de gemeente Beuningen invulling wil geven aan het werken met beleidsindicatoren. De tweede avond had een meer praktisch karakter, waarbij het daadwerkelijk ontwikkelen van beleidsindicatoren centraal stond.

“Vanuit onze wens zijn we in gesprek gegaan met Egbert Leppink van JE Consultancy”, aldus Amresh Dewkalie. “Al snel konden we in overleg een programma samenstellen, waarbij we de theorie konden spiegelen aan de Beuningse situatie, om vervolgens praktisch aan de slag te gaan met die theorie in onze praktijk. Al met al zijn we zeer tevreden over de inzet van Egbert Leppink. Hij is een vakkundige adviseur die de, wellicht wat droge, theorie op een prettige manier heeft kunnen overbrengen op onze raadsleden.”