Begrotingsscan 2020/2021

Op dit moment heeft onze economie het flink te verduren. Dat dit ook financiële repercussies zal hebben voor gemeenten lijdt haast geen twijfel. Dit komt dan nog eens bovenop de tekorten die al zichtbaar werden binnen jeugd en WMO. De precieze uitkomst is nu uiteraard nog moeilijk te voorspellen, maar dat er straks geschoven zal moeten worden met budgetten om toch een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren, is vrijwel zeker. De vraag is hóé en wáár je die ruimte vindt. Veel gemeenten zijn inmiddels bezig met het inventariseren van die mogelijkheden. Wellicht heeft u hier al enigszins bij het opstellen van de voorjaarsnota of kadernota rekening mee gehouden.  Maar wordt er wel in de juiste richting gezocht? JE Consultancy heeft een scan ontwikkeld die al bij veel gemeenten een antwoord kon geven op deze vraag. De scan geeft namelijk snel en op eenvoudige wijze zicht op het financiële besparingspotentieel van uw gemeente en waar u dit kunt vinden in uw begroting.

Hoe werkt de scan?

Onze begrotingsscan werkt zoals gezegd snel en eenvoudig en vraagt nauwelijks inzet van uw organisatie. U krijgt binnen enkele dagen inzicht in de mogelijke financiële ruimte binnen uw begroting, zowel op product- als op programmaniveau. Behoudens het aanleveren van de gegevens uit uw financieel systeem is er geen nadere inzet vanuit uw gemeente noodzakelijk. De scan maakt een analyse van uw begroting. Uw begroting wordt meerjarig geanalyseerd en begrotingsposten worden op basis van een twintigtal criteria ‘gescoord’ op besparingspotentieel. Criteria zijn zodanig gekozen dat rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld uitputtingscijfers, omvang begrotingspost, politieke gevoeligheid en afwijking t.o.v. de gemeentelijke benchmark (IFLO).

Wat levert de scan u op?

Na uitvoering van de begrotingsscan heeft u een gefundeerd inzicht in de potentiële ruimte binnen uw begroting. Dit biedt belangrijke voordelen. Zo kan het financiële beleidspotentieel gekoppeld worden aan bijvoorbeeld bestuurlijke keuzes. Daarnaast geeft het berekend financieel potentieel houvast aan betrokkenen (controllers, MT, B&W en Raad) bij het beoordelen van de bijdragen van diverse organisatieonderdelen.

Twee opties

We hebben twee opties voor u ontwikkeld:

  • Een quickscan, uit te voeren in één dag, waarbij we tevens een vergelijking maken tussen uw gemeente en een aantal vergelijkbare gemeenten.
  • Een diepere scan, waarbij we op een dieper liggend niveau uw begroting analyseren op aanwezige ruimte voor nieuw beleid. Dit betreft niet alleen een analyse tot op kostensoort, maar ook een analyse die rekening houdt met de politiek-bestuurlijke aspecten. Afhankelijk van de keuzes die u maakt is de doorlooptijd een aantal werkdagen.

Contact

Voor meer informatie over dit product en wat wij voor u kunnen betekenen, kunt u contact opnemen één van onze accountmanagers (Telefoon: 088-12 64 400 of e-mail: sales@jeconsultancy.nl). Wij maken graag een afspraak.