20 jaar JE Consultancy - Interview met John en Eric

John Groote en Eric Mulder, de mannen achter JE Consultancy, delen van meet af aan een en dezelfde missie: de beste dienstverlener zijn voor de decentrale overheid op het gebied van overheidsfinanciën en -controlling. Hun kracht ligt in het feit dat ze elkaar perfect aanvullen en hetzelfde gevoel voor humor hebben: “We houden van hard werken, maar er moet ook gelachen worden.” Ze blikken terug op twintig jaar samen ondernemen.

Zinnen die John begint, worden door Eric afgemaakt, en vice versa. Twintig jaar samen ondernemen lijkt te hebben geleid tot een welhaast symbiotisch partnership. “Eric dacht in het groot,” herinnert John zich van zijn compagnon, die hij in 1998 ontmoette tijdens een opdracht voor de gemeente Helmond. “Hij kwam uit het bedrijfsleven en had een meer commerciële denkwijze; ik was inhoudelijker georiënteerd. Toen we voor onszelf begonnen wilde Eric meteen grote stappen zetten. Nog voordat we de eerste opdracht binnenhaalden namen we al mensen aan. Een bewuste keus, anders blijf je een bureau van twee mensen die alleen zichzelf aan het werk houden.”

Uit je comfortzone stappen en jezelf druk opleggen, het bleek de formule voor een succesvolle onderneming. Eric: “Dat haalt het beste in jezelf naar boven.” Binnen twee maanden zaten de eerste drie medewerkers op een opdracht. Weer drie maanden later verhuisde JE Consultancy van een kamertje van drie bij drie meter in het pand van een kennis, naar een eigen kantoor in een no-nonsense setting in Nieuw-Vennep. Sinds 2017 is dat een mooi kantoor in Hoofddorp geworden met uitzicht op de skyline van Hoofddorp.

Scherpe focus

“We kozen ervoor om uitsluitend provincies, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen te bedienen met capaciteit en oplossingen op het gebied van overheidsfinanciën en -control. Die focus is in de afgelopen twintig jaar niet veranderd. Het is onze kracht,” stelt Eric. “Overheidsfinanciën is een heel specifieke tak van sport. Om maar iets te noemen: een bedrijf dat onderaan de streep veel geld overhoudt heeft het goed gedaan, terwijl het bij de overheid juist gaat om het verantwoord besteden van gelden.” Decentrale overheden hebben binnen de publieke sector weer hun eigen specifieke financiële spelregels. John en Eric besloten hier de focus op te leggen en – zoals de schoenmaker die bij zijn leest blijft – ook te houden. Die aanpak sloeg aan.

Scrummen met financials

John: “Door die specifieke focus spreken we de taal van de onze opdrachtgevers en kennen we de problemen waarmee ze te maken hebben. Dit stelt ons in staat om snel te schakelen en met innovaties adequaat op ontwikkelingen in te spelen. Zo blijven we frontrunner.“

De innovatiekracht van JE kwam de afgelopen jaren regelmatig tot uiting. Zo kwam JE met innovatieve oplossingen als ‘slim bezuinigen’, digitalisering en vereenvoudiging van de P&C, de introductie van Scrum en recent nog met de ontwikkeling van een prognosemodel voor de personeelslasten.

Eric: “Zo'n tien jaar geleden introduceerden wij als eerste scrum binnen de financiële functie van onze opdrachtgevers. Scrum was oorspronkelijk ontwikkeld voor IT-projecten, maar wij pasten dat zo aan dat het ook geschikt was voor processen met vaste cycli, zoals het maken van begrotingen en jaarrekeningen. Ook dergelijke processen kun je als een project benaderen. Binnen een kort tijdsbestek moet zo’n begroting of jaarrekening worden opgeleverd. Daar zijn verschillende medewerkers van verschillende afdelingen mee bezig. Dat zijn allemaal kenmerken die zich uitermate goed lenen voor een scrumbenadering.” Voor overheden die moeten bezuinigen en methodieken zoeken om processen slimmer in te richten, bleek Scrum een perfecte oplossing.

“Door onze specifieke focus kunnen we gericht innoveren”

John: “De afgelopen jaren – en nog steeds – staat digitalisering van financiële processen hoog op de agenda van veel gemeenten. Zo zien we dat veel gemeenten hun P&C digitaliseren met behulp van specifieke software zoals bijvoorbeeld LIAS. Maar als je digitaliseert wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Wij ontwikkelden daarom een specifieke aanpak en oplossingen waarmee we gemeenten in staat stellen om meer uit hun P&C software te halen. Maar ook de ontwikkeling van ons prognosemodel voor de P-lasten is een voorbeeld van zo’n digitale innovatie.

Hoogopgeleid talent

Op dit moment werken circa zeventig interim-professionals van JE Consultancy bij gemeenten, provincies en waterschappen in heel Nederland. Allen hoogopgeleid, fit for the job en met verstand van overheidsfinanciën en public controlling. John: “Daar vraagt de overheid ook om. Een controller uit het bedrijfsleven bij de overheid plaatsen, dat matcht vaak niet.”

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van je dienstverlening niet ondergeschikt raakt aan de wens om opdrachten aan te nemen. Onze eigen mensen en onze ZZP’ers moeten voldoen aan de kenmerken die wij zo belangrijk vinden: vakgericht, gedreven en verantwoordelijk. John: “Het mooie is dat als je bekend staat als expert in je vakgebied, je ook dergelijk talent aantrekt. Getalenteerde professionals gaan altijd op zoek naar een plek waar ze dat talent kunnen inzetten.”

“De overheid vraagt om professionals met verstand van de publieke sector”

One-stop-shop

Sinds een jaar of acht is JE Consultancy feitelijk een ‘one-stop-shop’ voor P&C-dienstverlening. Op verzoek van de opdrachtgevers breidden John en Eric de dienstverlening uit met opleidingen en werving & selectie van vast financieel personeel. “Niet zo gek natuurlijk,” zegt John, “we weten precies wat een gemeente of provincie nodig heeft.”

Al twintig jaar ervaart het bureau de ontwikkelingen in het vakgebied van binnenuit: van de invoering van het BTW-compensatiefonds en de komst van de programmabegroting en rechtmatigheidscontroles, tot het vernieuwde BBV en de aandacht voor vereenvoudiging en digitalisatie. Anno 2021 organiseert JE trainingen en workshops over relevante ontwikkelingen voor opdrachtgevers. Het bureau is uitgegroeid tot een autoriteit.

“We weten precies wat de overheid nodig heeft.”

Sparringpartners op niveau

In de glazen bol turend zien John en Eric over twintig jaar een publieke sector waar de veranderingen elkaar nog altijd in hoog tempo opvolgen. “Innovatie is van alle dag. Nu al leiden we mensen op voor beroepen die nog niet bestaan. Door de automatisering van financiële processen zal het ‘maakwerk’ steeds verder afnemen en worden andere competenties gevraagd van financials en controllers,” voorziet John. “We hebben mensen nodig met denk- en doe-kracht, die kunnen schakelen tussen concept en concreet, en die ontwikkelingen niet alleen herkennen maar ook kunnen vertalen naar de operatie. Mede om die reden hebben we onlangs Harold Maas gevraagd leiding te geven aan onze adviespraktijk en deze verder uit te bouwen”

Die steeds verdergaande digitalisering is ook wel nodig stelt John. “Door krapte op de arbeidsmarkt hebben overheden steeds meer moeite om beschikbare vacatures te vullen met capabele en flexibele financials. De focus op digitalisering en op ‘meer met minder’ is dus logisch”. Eric: "Iedereen zoekt het liefst het schaap met de vijf poten. Maar gelukkig zijn wij er. Wij kunnen ze op alle fronten bij hun staffing ondersteunen: met detachering, consultancy, opleidingen en werving & selectie.”

Inzoomend op zichzelf zien John en Eric over vijf tot tien jaar twee hardwerkende, hopelijk goed geconserveerde en goedlachse compagnons, die nog steeds met veel plezier leiding geven aan een team topfinancials. Eric bemoeit zich vooral met de operationele leiding, terwijl John nog geregeld ‘op een opdracht zit’: (grijnzend) “Ik sta graag met mijn voeten in de klei.”

“Onze kracht is dat we elkaar uitstekend aanvullen en hetzelfde gevoel voor humor hebben. We houden van hard werken, maar er moet ook gelachen worden. ”