Speciaal voor beheerders van openbare ruimte en hun collega's van financiën verzorgen wij een masterclass BBV. Het ‘Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten’ is met ingang van 2017 op een aantal belangrijke punten gewijzigd. De begroting moet nog transparanter worden, de raad moet meer mogelijkheden krijgen om kaders te stellen en te controleren en gemeenten moeten met nieuwe, verplichte indicatoren beter onderling kunnen worden vergeleken. Als het goed is hebben uw financiële collega’s alle noodzakelijke wijzigingen inmiddels al doorgevoerd. Maar wat gaat u er als beheerder van de openbare ruimte van merken?

Met dit doel organiseren wij, in samenwerking met PLANTERRA, de Masterclass “BBV voor beheerders openbare ruimte”. Tijdens deze Masterclass krijgt u inzicht wat de belangrijkste gevolgen zijn van het BBV voor het beheer van de openbare ruimte. Onder begeleiding van ervaren professionals deelt u uw vragen en ervaringen met beheerders van andere gemeenten.

Doelgroep
De Masterclass is bestemd voor managers en beleidsadviseurs, die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het BBV en de gevolgen hiervan voor het beheer van de openbare ruimte. De Masterclass heeft meerwaarde als er ook collega's uit de financiële discipline van uw organisatie aansluiten (bijvoorbeeld een medewerker P&C of controller). Naast inhoudelijke inleidingen wisselen we in de vorm van intervisie onderlinge ervaringen uit. Inhoudelijk verdiepen we ons op de gevolgen voor de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte.

Programma op hoofdlijnen
Algemene inleiding en voorstelronde
Het BBV
a) Korte inleiding op het BBV
b) Belangrijkste wijzigingen voor:
· investeringen met maatschappelijk nut
· wijzigingen grondexploitaties
· overhead toerekening uit de eigen uren
· wijzigingen uitvoeringsinformatie in de vorm van nieuwe taakvelden
· de nieuwe notitie Materiële Vaste Activa
Het BBV in relatie tot de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte (de vervangingsgolf)
Vragen en discussies (intervisie)
Afsluitende borrel

Praktische informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Pim Standaert via sales@jeconsultancy.nl / 088-126 44 00.