De ontwikkelingen voor 2022

Nu het jaar 2021 alweer bijna is afgesloten, vragen we ons af wat we van het nieuwe jaar mogen verwachten. Dat we ook in 2022 starten met thuiswerken, is met de nieuwe lockdown wel duidelijk geworden. Maar er zijn daarnaast diverse andere ontwikkelingen die op ons af komen. Op het eerste gezicht lijken dat problemen, maar bij nader inzien bieden ze vooral ook kansen, kansen om het in 2022 en volgende jaren beter te doen. Een aantal daarvan hebben we op een rijtje gezet:

  • Door de huidige schaarste op de arbeidsmarkt blijft het vinden van goede financials ook in 2022 een uitdaging. In combinatie met het vertrek van medewerkers door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, wordt het tekort vermoedelijk nog nijpender. Tijdelijke invulling door inhuur is dan een oplossing voor de korte termijn, maar voor de lange termijn is het verstandig om die schaarste ook het hoofd te bieden met verdergaande digitalisering en automatisering. Inzet van P&C- en BI-tooling biedt vele mogelijkheden om reguliere processen te versnellen. Kortom: ‘Meer met minder’.
  • Kansen liggen er ook t.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart worden gehouden. Het coalitieakkoord dat daaruit volgt, is de basis voor de begrotingen van de vier daaropvolgende jaren. U kunt dit moment aangrijpen om uw begrotingsproces verder te optimaliseren. Bijvoorbeeld door het akkoord te vertalen naar een SMART gedefinieerde doelenboom, meetbare indicatoren en streefwaarden! Dit biedt ruimte voor een optimale P&C-cyclus, goede stuur- en managementinformatie voor budgethouders, management, het college van B&W en de Raad.
  • Uitdagingen en kansen liggen er ook bij de financiële systemen die gemeenten gebruiken. In 2022 moeten veel gemeenten een start maken met oriëntatie, selectie en implementatie van een nieuw financieel systeem. Reden is dat alom gebruikte financiële systemen als Decade Financials van Unit4 en Civision Middelen van PinkRoccade op termijn (januari 2024) uit onderhoud genomen worden. Een uitdaging met kansen! De implementatie van een nieuw financieel systeem is een uitstekend moment om niet alleen de inrichting van het grootboek maar ook de financiële en administratieve processen verder te optimaliseren door de mogelijkheden van automatisering en digitalisering goed te benutten.

Al met al ontwikkelingen die niet alleen problemen, maar vooral ook kansen met zich mee brengen. Door tijdig en doordacht deze ontwikkelingen tegemoet te treden, moet het volgens ons mogelijk zijn deze ontwikkelingen vooral om te buigen in de richting van kansen.

Wij wensen u voor het nieuwe jaar in ieder geval veel wijsheid en geluk toe!